BuG 191 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 15 juli 2013

BuG 191  on-line                          Printversie (10p)

Tabel: Misdrijven en crimi-graden 2012 en evoluties
  
Aantal geregistreerde misdrijven daalt met 3,5% in 2012,
in Brussel -6,4%, WalloniŽ -4,6% en Vlaanderen -1,6%
zo staat in de titel van het persverslag van de federale politie,
voor het eerst wordt het zo duidelijk voor Brussel gezegd.
    
De criminaliteitsgraad stelt misdrijven in verhouding tot de bevolking.
In vgl met 2008 daalt de criminaliteitsgraad Brussel in 2012 met -4,2%,
in het Vlaams gewest stijgt ze met 3,3% en in het Waals gewest +0,5%.
De stijging in BelgiŽ met 1,2% is dus vooral door Brussel gemilderd!

Alle Brusselse gemeenten en alle provincies zien crimi-graad dalen,
behoudens in Limburg, +2,9% en vooral HAZODI met een stijging +7,0%
 
Inbreuken op het lokaal politiereglement dalen met 0,4%,
het gaat dan in hoofdzaak om door de politie uitgedeelde GAS-boetes:
    
Vooral in Vlaanderen nemen dus de politionele GAS-boetes af (-3,5%)

Criminaliteit, Inkomen, Belastigen, Sport en Recreatie
Criminaliteit komt nogal eens samen voor met een laag gemiddeld
Belastbaar Inkomen (BI) in een gemeente en ook met een beperkte
aanwezigheid van recreatie/sport-infrastructuur, en omgekeerd.
In gemeenten met een laag BI-inkomen wordt bijna hetzelfde %
belastingen betaald als die met het dubbele BI: progressiviteit?

Zijn een rechtvaardiger verdeling van inkomens en belastingen en van
sport- en recreatiemogelijkheden belangrijke buffers voor veiligheid?

In tabel
Misdrijven en crimi-graden 2012 en evoluties wordt je wijzer.

  
0. Er is altijd wat 1. Wie heeft de Blokkendoosouders opgejut en met welk agenda? Zullen Vrije Keuze en gemeenteraadslid Mohamed Cheeba hiernaar op zoek gaan en zoals bij de "SyriŽstrijders" het 'veiligheids'kaf van het koren kunnen scheiden. Waarom het initiatief aan De Wever laten als men het zelf kan opkuisen. Niet alleen leerkrachten en directie zijn slachtoffer, ook de ouders zelf zijn slachtoffers, die zouden zich ook eens mogen roeren en alerter mogen zijn voor provocaties, zeker zij die beter (moeten) weten. Herstelbemiddeling kan hier trouwens haar werk doen.
 
0. Er is altijd wat 2. En is de Non-Profit voldoende alert om te beseffen dat de aanval op de 'ancienniteitsverhoging' bij de federale ambtenaren in feite de barema's van de 650.000 Non-profit werknemers viseert? En dat het IF-IC-instituut voor functieclassificatie in feite hetzelfde doel heeft om de baremieke welzijnsbarema's op te kuisen: in de gehele welzijnszorg bestaat er momenteel een  lage spanning tussen de barema's en hoge binnen een barema. Wenst men deze te vervangen door een van grote spanning tussen barema's en lage spanning binnen een barema van secundair of lager niveau. En zal de vakbond met open ogen in de val lopen die wordt opgezet? En zullen de federale ambtenaren coalities sluiten met hun 650.000 Non-Profit collega's die dezelfde baremastructuur hebben? En zal het personeel van de bejaardenhomes dat met de 6de staatshervorming naar de Vlaamse gemeenschap overkomt de veel betere welzijnsbarema's krijgen of zullen zij als 'Vlaams personeel' aan de lagere 'Belgische' en federale barema's moeten verder werken. Zie dat je in de vakantie altijd de politieke beslissingen volgt, want dan gebeurt het zei m'n vader altijd. Er is altijd wat.
 
1. De internationaal erkende 'criminaliteitsgraad'. We hernemen hier niet het dispuut over de criminaliteitsgraad, daarvoor kan men BuG  177 er op nalezen. De criminaliteitsgraad negeren is alsof men de koopkracht wil meten in een bepaalde tijdsperiode zonder rekening te houden met de indexering. Als het aantal woninginbraken op 12 jaar tijd gestegen is van 75.123 in 2000 tot 75.268 dan is er nominatief een stijging met 145 inbraken. Maar in diezelfde periode is de bevolking met 8,1% gestegen, die dus groso modo ook voor 8% meer bewoning gezorgd hebben. Het aantal inbraken per 100 inwoners is dus in feite met 7,3% gedaald als men met de bevolkingsevolutie rekening houdt.
 
2
. Wat is nieuw aan de tabel verwerking van de criminaliteitsgegevens 2012

2.1.Rapporten 2012 van de federale politie blijvend rechtstreeks bereikbaar langs link in de tabel

2.2. Update crimi-graad+: Naast de misdrijfgegevens en de criminaliteitsgraad wordt de 'criminaliteitsgraad+' verder uitgewerkt. De criminaliteitsgraad stelt de misdrijfaantallen in verhouding tot de bevolking in  een gemeente. In de criminaliteitsgraad+ wordt reeds het toerisme, de arbeidspendel en het hoger onderwijs in een 'Bevolkingsequivalent (BEQ) omgezet, zie BuG 177 voor de berekeningswijze. In deze update van de criminaliteitsgraad+  worden nu het aantal opstappers in alle Belgische stations toegevoegd, voortgaande op de laatste telling van de NMBS. Het gaat om 240 miljoen binnenlandse opstappen die wij gelijkstellen aan gemiddeld 4 minuten aanwezigheid in het station aangevuld met een verdeling van de 7 miljoen opstappen op internationale treinen aan 15 minuten per opstap. Dit alles wordt omgezet in een Bevolkingsequivalent op jaarbasis. Ondermeer de criminaliteitsgraad van Brussel en Sint-Gillis en ook Leuven en Gent worden hierdoor verder 'genormaliseerd'.

2.3. Crimi-graad+ berekend van 2000 tot 2012. De Bevolkingsequivalenten worden toegevoegd aan de bevolkingsevolutie vanaf 2000. Het betreft hier structurele elementen (toerisme, treinvervoer, hoger onderwijsstudenten, arbeidspendel) die over een termijn van 10 jaar maar minimaal evolueren. Hierdoor worden de crimi-graden+ volledig vergelijkbaar in deze tijdsperiode.

2.4. Evolutieberekening 2000-2012, 2008-2012 en 2011-2011 in %

2.5. Update gegevens 2011: de gegevens voor 2011 worden verhoogd met de 29.309 misdrijven die nog in 2012 werden ingebracht na afsluiten van het  overzicht 2011 in juli 2012. Ook voor 2012 zullen in 2013 nog bijkomende misdrijven ingebracht worden. Het gaat dan ongeveer om 2,7% bijkomende ingiftes of 0,3 criminaliteitsgraad. In de tabel kan voor elke gemeente nagegaan hoeveel dit aantal en % bedraagt.

2.6. Update bevolkingsgegevens 2012 en 2013
met berekening gemiddelde bevolking in alle jaren.

2.7. Update selectiecriteria met Politiezone's (nr en naam), Verstedelijkingsgraad (nr en naam), provincie en gewest. Elk gemeentelijk gegeven kan oplopend of aflopend geordend worden langs het pijltje bovenaan de kolom. Langs een selectiecriterium (links van de tabel, op het +je bovenaan de tabel drukken) kunnen de gewenste gegevens geselecteerd worden.

2.8. Subtotalen Rijk, gewesten, provincies, arrondissementen en kantons. Onderaan de tabel kan het detail van alle verwerkte gegevens verkregen worden voor alle regionale niveaus in BelgiŽ, een unieke schat aan informatie.

2.9. Toevoeging 2 analytische elementen:
   - Recreatie- en sportinfrastructuur in Ha en m2 per inwoner, onderscheiden naar buiten en binnen, 2010
   - (Totaal) Belastbaar Inkomen, totaal Belastingen, (geÔndiceerd door het gemeenschappelijk belastbaar inkomen) % belastingen en (Gemeenschappelijk) Belastbaar Inkomen per inwoner, 2010

3.  Crimi-graad+ 2011 en 2012, evolutie 2012 tav 2000
 
Onderstaande tabellen zijn illustraties van het gebruik van de tabel:
Misdrijven en crimi-graden 2012 en evoluties

Het betreft hier de Crimi-graad+ waarbij rekening gehouden wordt met toerisme, reizigersvervoer, hoger onderwijsstudenten en arbeidspendel. De opgave in kolom 2 van het Belastbaar inkomen per inwoner; in kolom 3 het % belastingen (Staat en gemeente) dat daarop gemiddeld betaald wordt en in kolom 3 van het aantal m2 sport- en recreatie-infrastructuur zijn interessante toetspunten die stof tot nadenken kunnen geven.

3.1. Rijk, Gewest en Provincies

Heel wat gegevens in een notedop. De crimi-graad (misdrijven gedeeld door de bevolking x 100) vermindert van 9,7 tot 8,9 als rekening gehouden wordt met Toerisme, Reizigersvervoer, HO-studenten en Arbeidspendel. Voor het Brusselse gewest is dit evenwel een vermindering van 15,8 crimi-graad naar 12,6 crimi-graad+ misdrijven per 100 inwonersequivalenten. Langs de linken kunnen de verslagen rechtstreeks opgeroepen worden.
 

Gemeenten BI per in-woner % Belas-tinge m2/bew rcr-sport Gem. bev. 2012 Crimi-gr. 2012 Crimi-gr+ 2011 Crimi-gr+ 2012 Evolutie% 2011/12
  Rijk 8.800 23,7% 19,4 11.078.289 9,7 9,3 8,9 -4,2%
  Vlaams Gewest 9.860 24,2% 20,6 6.372.829 8,4 8,0 7,9 -2,3%
  Brussels Gewest 5.471 23,0% 3,7 1.148.737 15,8 13,5 12,6 -7,1%
  Waals Gewest 7.992 22,8% 22,3 3.542.792 9,9 9,9 9,3 -5,6%
     Antwerpen 9.461 24,0% 24,2 1.790.470 10,4 9,9 9,7 -2,2%
     Vlaams-Brabant 11.057 27,1% 15,7 1.098.904 7,0 6,6 6,5 -1,4%
     West-Vlaanderen 9.698 22,9% 20,8 1.172.502 7,4 7,3 6,9 -5,7%
     Oost-Vlaanderen 9.824 24,8% 14,3 1.459.159 8,7 8,3 8,1 -3,3%
     Limburg 9.438 21,3% 30,0 851.796 6,9 6,4 6,6 2,9%
     Brussels Gewest 5.471 23,0% 3,7 1.148.737 15,8 13,5 12,6 -7,1%
     Waals-Brabant 10.513 27,5% 28,2 387.552 7,9 7,3 7,0 -3,9%
     Henegouwen 7.104 22,2% 11,2 1.326.152 10,8 10,8 10,3 -4,8%
     Luik 5.757 23,0% 18,3 1.072.567 10,9 11,2 10,4 -7,4%
     Luxemburg 8.995 14,9% 57,1 274.781 8,2 8,1 7,7 -5,3%
     Namen 8.295 24,5% 36,8 481.740 8,0 7,7 7,4 -4,4%

 
Door de toevoeging van de Bevolkingsequivalenten wordt de crimi-graad van Brussel dus enigszins 'genormaliseerd' tot 12,6 en wordt het meer vergelijkbaar met de andere gewesten omdat het grootstedelijk karakter enigszins geneutraliseerd wordt. Opvallend natuurlijk is het lage gemiddelde belastbaar inkomen (geÔndiceerd door het gemeenschappelijk belastbaar inkomen) per inwoner in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (5.471 tegenover 9.860 in Vlaanderen) evenals het feit dat praktisch hetzelfde % belastingen betaald wordt op de helft van het inkomen en dat de 'progressieve aanslagvoet' voor het globale belastbare inkomen een lachertje is. Tevens valt het extreem lage m2 sport/recreatieopp. per inwoner op: 3,7m2 per Brusselaar tegenover 20,6 m2 in het Vlaams gewest, ook al is Brussel 2de geŽindigd als groene hoofdstad van Europa na Bristol. Met het groen in Brussel wordt evenwel niet zoveel gedaan voor de recreatieve en sportbehoefte van de Brusselaar.

Limburg, tussen daders en slachtoffers

En dat Limburg de enige provincie is waar het aantal geregistreerde misdrijven in 2012 gestegen is, zelfs rekening houdend met de stijging van de Limburgse bevolking, dat doet pijn. Is de Limburgse politie uit haar krammen geschoten na de HAZODI-saga of zijn er fikse aanwervingen gebeurd? Zijn de burgers in Limburg alerter geworden en hebben ze meer aangifte gedaan, nu de migratie daar praktisch is stilgevallen of zijn de misdadigers actiever geworden in Limburg, op de vlucht voor de politie in Duitsland en Nederland misschien, of omdat er meer (begoede) Nederlanders zijn komen  wonen maar Limburg ligt ook het dichtst bij Oost-Europa, dat kan ook spelen, wie zal het zeggen?

3.2. Belgische gemeenten volgens crimi-graad+

De crimi-graad+ geeft aan dat het niveau van de criminaliteit nivelleert en overal daalt, zelfs in Antwerpen, behoudens Herbeumont waar een groot asielcentrum allicht in 2012 voor noodopvang heeft moeten zorgen. Voor details kan gemakkelijk de link in de tabel aangeklikt. Het betreft hier trouwens enkel een stijging van fouten tegen de vreemdelingenwetgeving. Ook in Charleroi, naast Huy en Sint-Niklaas, wordt een lichte stijging vastgesteld als enigen van de gemeenten met een relatief hoge crimi-graad+.
    

Gemeenten BI per in-woner % Belas-tinge m2/bew rcr-sport Gem. bev. 2012 Crimi-gr. 2012 Crimi-gr+ 2011 Crimi-gr+ 2012 Evolutie% 2011/12
BRUSSEL 4.513 20,6% 3,7 168.141 35,5 20,9 19,8 -5,8%
LIEGE 5.344 22,5% 10,8 196.007 22,1 20,3 18,4 -10,2%
ELSENE 4.555 26,0% 1,1 84.037 21,3 18,8 17,8 -5,5%
CHARLEROI 5.312 19,6% 5,3 204.075 18,4 17,0 17,1 0,7%
HERBEUMONT 7.701 17,2% 88,2 1.560 17,6 9,1 15,9 42,8%
ANTWERPEN 6.745 22,1% 6,6 507.148 18,0 16,0 15,7 -2,0%
BLANKENBERGE 7.838 20,8% 21,5 19.458 18,5 15,6 15,1 -3,3%
VERVIERS 6.146 21,6% 7,5 56.035 15,1 14,4 13,8 -4,1%
SERAING 5.662 20,0% 4,2 63.792 13,4 13,6 13,3 -2,3%
ANDERLECHT 5.008 18,4% 7,4 112.963 14,1 14,0 13,2 -6,2%
CHATELET 5.881 19,1% 5,8 36.252 13,3 14,4 13,2 -9,3%
DROGENBOS 7.730 23,9% 15,1 5.052 13,8 15,1 13,1 -15,1%
SINT-JOOST-T-NODE 3.256 13,8% 0,4 27.022 16,2 14,2 13,0 -9,4%
SINT-GILLIS 3.614 19,8% 0,1 50.019 29,0 12,9 12,9 -0,4%
LEUVEN 9.103 28,4% 9,4 98.013 18,8 13,1 12,8 -2,0%
MECHELEN 8.637 24,9% 12,5 82.524 16,4 13,3 12,8 -3,4%
GENT 7.672 24,9% 7,6 248.620 16,9 13,5 12,8 -5,0%
ZELZATE 8.515 22,0% 5,5 12.448 12,7 14,0 12,7 -10,0%
WIJNEGEM 10.488 25,5% 5,0 9.042 13,1 12,7 12,5 -1,6%
HUY 6.602 24,6% 16,3 21.252 14,3 11,9 12,5 5,0%
LA LOUVIERE 6.666 21,1% 6,7 79.088 12,3 13,1 12,3 -6,6%
MONS 6.409 24,1% 9,9 93.347 14,2 13,3 12,1 -9,8%
BOOM 8.029 23,0% 8,8 17.255 12,1 12,8 12,1 -6,2%
TURNHOUT 8.751 22,2% 19,3 41.725 13,0 12,1 12,0 -0,7%
SINT-NIKLAAS 9.104 23,5% 17,7 73.142 12,0 11,6 11,8 2,3%
OOSTENDE 7.686 21,9% 18,6 70.560 13,9 13,7 11,6 -17,8%
EEKLO 8.529 22,7% 11,9 20.318 12,0 12,3 11,5 -6,4%
UKKEL 8.176 27,0% 10,3 80.271 11,4 12,1 11,3 -7,5%

 
Brussel, Luik, Elsene en Charleroi kennen zelfs na verrekening van stedelijke omgeving een hoge criminaliteitsgraad (+17), Antwerpen, Blankenberge en Verviers blijven met 15 hoog scoren. Verviers, Seraing, Mechelen, Leuven, Gent en de Brusselse gemeenten Sint-Joost, Anderlecht en Sint-Gillis situeren zich rond een criminaliteitsgraad van 13 per 100 inwoners. Drogenbos, Chatelet en Zelzate schurken zich enigszins verwonderlijk tegen dit niveau aan. Voor Wijnegem is dat minder verrassend omwille van het koopcentrum.

Opvallend is ook hier het lage gemiddelde Belastbare Inkomen in gemeenten met relatief hoge criminaliteitsgraad, op Wijnegem en Leuven na, alsmede de lage beschikbaarheid aan sport- en recreatie-infrastructuur. Het gaat hier niet om oorzaak en gevolg of het samengaan maar om het samen voorkomen.

3.3. Daling criminaliteit in alle Brusselse gemeenten

Opvallend en eerste vaststelling is dat in alle Brusselse gemeenten de criminaliteitsgraad in 2012 dalend is.

In het beeld van inkomen en infrastructuur vormt Ukkel een uitzondering omdat ze een relatief hoog Belastbaar Inkomen en hoog m2 sport/recreatie-infrastructuur combineren met een relatief hoge criminaliteitsgraad+. Schaarbeek daarentegen is ook atypisch met een laag gemiddeld inkomen, lage sportinfrastructuur ťn lage crimi-graad+. Sint-Jans-Molenbeek is laag van inkomen en m2 sportinfrastructuur maar gemiddeld van crimi-graad.
   

Gemeenten BI per in-woner % Belas-tinge m2/bew rcr-sport Gem. bev. 2012 Crimi-gr. 2012 Crimi-gr+ 2011 Crimi-gr+ 2012 Evolutie% 2011/12
BRUSSEL 4.513 20,6% 3,7 168.141 35,5 20,9 19,8 -5,8%
ELSENE 4.555 26,0% 1,1 84.037 21,3 18,8 17,8 -5,5%
ANDERLECHT 5.008 18,4% 7,4 112.963 14,1 14,0 13,2 -6,2%
SINT-JOOST-T-NODE 3.256 13,8% 0,4 27.022 16,2 14,2 13,0 -9,4%
SINT-GILLIS 3.614 19,8% 0,1 50.019 29,0 12,9 12,9 -0,4%
UKKEL 8.176 27,0% 10,3 80.271 11,4 12,1 11,3 -7,5%
SINT-JANS-MOLENB. 4.394 16,1% 1,7 94.973 10,3 11,0 10,2 -8,1%
ETTERBEEK 4.560 25,4% 0,8 45.625 11,7 10,2 10,0 -1,3%
VORST 5.496 22,7% 3,9 54.049 10,1 10,5 9,9 -5,8%
OUDERGEM 7.619 28,5% 5,6 32.241 10,4 11,2 9,9 -13,3%
KOEKELBERG 5.236 20,0% 0,3 20.861 9,4 11,2 9,5 -17,9%
SINT-AGATHA-BERCH. 7.304 24,7% 2,2 23.012 8,9 10,0 8,8 -14,1%
ST-LAMBRECHTS-WOL. 6.920 27,9% 4,7 52.049 9,2 9,3 8,7 -7,0%
JETTE 6.103 22,9% 2,9 49.234 8,9 9,9 8,6 -15,0%
SCHAARBEEK 4.643 19,5% 1,3 128.793 10,6 8,6 7,9 -9,6%
GANSHOREN 6.542 23,5% 2,7 23.545 7,6 9,1 7,8 -17,3%
WATERMAAL-BOSV. 8.501 29,0% 8,4 24.330 8,3 10,0 7,7 -30,2%
EVERE 5.804 22,0% 2,6 37.268 8,4 8,9 7,6 -15,7%
ST-PIETERS-WOLUWE 9.115 28,9% 7,6 40.309 6,5 7,1 6,2 -14,6%

 
Moet een betere sport- en recreatie-infrastructuur in Brussel prioritair zijn?

Volgens Ans Persoons in DM wel en zij heeft allicht gelijk. Er zijn gemiddeld 19 m2 recreatieterreinen, sport- en recreatiegebouwen per inwoner in BelgiŽ. In Brussel stad is dat 3,7 m2  en in Sint Gillis bv 0,1 m2, dat is 10cm op 1 meter. Is het toevallig dat de gemeenten met een hoge criminaliteitsgraad+ nogal eens een beperkte sportaccommodatie hebben?

Wordt het niet dringend tijd dat Hofstade, zoals de Wannsee in Berlijn, tot de Brussels recreatieve rand gaat behoren. Berlijn, met een veel grotere stadsomgeving dan Brussel heeft 27 openluchtzwembaden en de Wannsee ligt trouwens verder van Berlijn-Mitte (25 km) dan Hofstade van Brussel-Centraal (22 km). Trek eens een cirkel van 25 km rond Brussel en stel alle recreatieve en sportinfrastructuur actief open voor de Brusselse bevolking. Ook Kapelle-op-de-Bos langs het kanaal is maar 20 km veraf. In vroegere tijden ging de Brussels schooljeugd met de Bateaux Mouches, naar Kapellen-op-de-Bos voor een daguitstap, zo heeft m' moeder me altijd verteld. En wie roept er eens een halt toe aan het achterhaalde Bloso-beleid op dat vlak?
 
Fire Gym, zoals Kompany nu, al drie decennia een voorbeeld voor Brussel
 
Het initiatief van Kompany met z'n BX-Brussels is een schot recht in de roos. Maar waar blijft de publieke waardering voor Fire-Gym, een sportklub uit Brussel die recent z'n 30-jarig bestaan gevierd heeft en waar Carlos Perez, evenals Kompany een topsporter, als
ex- vice Europees kampioen Body Building z'n schouders onder gezet heeft. Evenals Kompany nu, heeft hij al drie decennia lang z'n club en daarmee honderden jongeren een breed maatschappelijk en pedagogisch draagvlak gegeven.
 
4. Welke gemeenten zien hun crimi-graad+ verhogen in 2012 in vgl met 2000, 2008 ťn 2011

De tabel
Crimi-graden 2012 en evoluties laat toe alle gegevens te exploreren voor alle gemeenten, ze geeft ook een beeld van de evolutie 2012 in vergelijking met 2000; 2008 en 2011. Hieronder volgen de gemeenten per gewest in volgorde van afname van hun crimi-graad+ in alle drie de tijdsperiodes.

4.1. Vlaams gewest

In Herstappe is het aantal misdrijven in 2012 gestegen tot 5, hetgeen procentueel doortelt. Het zijn over het algemene landelijke of kleinere gemeenten waar de recente stijging van het aantal woninginbraken allicht in meespeelt.
 

Gemeenten Gem. bev. 2012 Crimi-gr+ 2011 Crimi-gr+ 2012 Evolutie% 2000/12 Evolutie% 2008/12 Evolutie% 2011/12
HERSTAPPE 88 1,2 3,0 392,4% 22,4% 59,5%
MEEUWEN-GRUITRODE 12.994 2,6 3,9 44,0% 32,2% 33,0%
MESEN 956 5,7 8,4 31,9% 31,0% 31,9%
KORTESSEM 8.439 4,4 5,9 29,9% 12,3% 26,5%
BREE 15.450 5,5 6,9 32,6% 39,4% 21,0%
OPWIJK 13.794 4,2 5,3 11,0% 19,5% 19,9%
ZEDELGEM 22.302 4,1 5,0 22,5% 22,7% 19,2%
SINT-GENESIUS-RODE 17.925 6,7 8,2 39,1% 41,2% 18,2%
OUDENBURG 9.144 4,6 5,6 35,9% 21,2% 17,3%
SINT-GILLIS-WAAS 18.924 5,8 6,8 20,0% 10,4% 15,2%
HOLSBEEK 9.739 2,7 3,2 19,0% 7,4% 14,7%
AALTER 19.931 6,0 6,9 89,2% 57,9% 13,6%
HERSELT 14.406 6,0 6,9 38,1% 10,3% 13,4%
BOORTMEERBEEK 12.012 4,1 4,7 30,4% 27,2% 12,5%
HERZELE 17.228 4,6 5,2 6,1% 13,9% 12,5%
BOCHOLT 12.747 4,8 5,4 29,4% 28,2% 12,0%
VLETEREN 3.711 3,9 4,4 42,4% 10,6% 10,7%
SINT-LIEVENS-HOUTEM 10.044 3,9 4,3 11,2% 10,9% 10,6%
WINGENE 13.978 3,4 3,8 84,8% 7,1% 9,8%
HOVE 8.204 5,1 5,6 3,0% 28,3% 9,2%
KRUIBEKE 16.069 6,1 6,7 13,0% 6,8% 8,9%
DEINZE 29.851 5,7 6,2 1,1% 3,5% 8,5%
HASSELT 74.979 9,4 10,3 8,6% 3,6% 8,5%
LEOPOLDSBURG 15.223 7,9 8,6 3,5% 25,2% 8,3%
GENK 65.403 8,7 9,3 9,6% 13,8% 6,7%
BILZEN 31.424 5,7 6,1 16,7% 5,9% 6,6%
RIEMST 16.293 6,3 6,8 12,3% 18,9% 6,6%

 
Heel wat gemeenten zien hun crimi-graad+ in 2012 fors toenemen, en dit als trend sinds 2000 en vooral Limburgse gemeenten, met inbegrip van Hasselt, Genk en ook de gemeente van Jan Peumans, Riemst.


4.2. Brussels gewest -
gezien in alle gemeente in 2012 de crimigraad+ afneemt komen zij hier niet voor

4.3. Waals gewest

Ook hier zijn het kleinere en landelijke gemeenten die met een lichte maar structurele toename van de criminaliteitsgraad geconfronteerd worden, met Herbeumont, zoals gezegd, omwille van het asielcentrum en de administratieve impact.
 

Gemeenten Gem. bev. 2012 Crimi-gr+ 2011 Crimi-gr+ 2012 Evolutie% 2000/12 Evolutie% 2008/12 Evolutie% 2011/12
HERBEUMONT 1.560 9,1 15,9 168,6% 186,0% 42,8%
MONT-DE-L'ENCLUS 3.605 3,6 5,1 29,3% 3,9% 28,1%
SILLY 8.146 4,2 5,5 75,1% 46,6% 23,9%
DONCEEL 2.978 3,9 5,1 0,1% 53,8% 23,6%
FAIMES 3.784 4,0 5,1 8,9% 17,0% 20,5%
AMEL 5.471 2,6 3,2 65,7% 11,7% 19,1%
NEUPRE 9.757 5,3 6,5 71,3% 32,0% 18,2%
PHILIPPEVILLE 9.019 8,4 10,2 17,6% 28,3% 18,0%
FROIDCHAPELLE 3.861 8,3 10,1 28,4% 33,4% 17,7%
EREZEE 3.102 6,9 8,3 42,2% 21,2% 17,5%
SANKT VITH 9.488 4,4 5,3 22,2% 17,0% 17,0%
OHEY 4.849 5,7 6,7 5,9% 44,4% 14,3%
LIMBOURG 5.782 6,3 7,3 0,8% 35,6% 13,8%
RAEREN 10.699 5,5 6,4 35,0% 6,9% 13,8%
BUETGENBACH 5.740 4,3 5,0 47,6% 76,8% 13,7%
LASNE 14.087 5,1 5,9 14,0% 48,6% 13,4%
GOUVY 5.060 9,8 11,2 53,1% 72,4% 13,0%
ESTINNES 7.783 6,4 7,4 21,0% 26,3% 12,9%
SIVRY-RANCE 4.932 6,4 7,3 4,1% 18,4% 11,5%
DAVERDISSE 1.405 3,6 4,1 118,9% 4,0% 11,5%
TUBIZE 24.271 6,1 6,8 2,0% 15,7% 11,3%
STAVELOT 6.909 5,9 6,6 0,6% 5,6% 10,6%
LIBRAMONT-CHEVIGNY 10.639 8,7 9,7 71,6% 14,5% 10,5%
WALHAIN 6.606 5,0 5,6 4,6% 39,0% 10,5%
ENGHIEN 13.135 5,8 6,4 30,1% 13,8% 10,5%

 
5. Welke gemeenten zien hun crimi-graad+ verlagen in 2012 in vgl met 2000, 2008 ťn 2011

5.1. Vlaams gewest
 
Voortgaande op de evolutie van hun crimi-graad+ over 12 jaar; 4 jaar en 1 jaar, zijn dit de gemeenten met een positieve evolutie. Het mag eens gezegd.
  

 

Gemeenten Gem. bev. 2012 Crimi-gr+ 2011 Crimi-gr+ 2012 Evolutie% 2000/12 Evolutie% 2008/12 Evolutie% 2011/12
WETTEREN 24.286 10,8 8,1 -18,1% -18,6% -32,6%
VOSSELAAR 10.813 6,2 4,7 -11,2% -25,2% -30,6%
ZWALM 8.020 3,5 2,7 -40,2% -15,9% -30,2%
NEVELE 11.902 4,0 3,1 -24,3% -18,4% -29,4%
HAMONT-ACHEL 14.248 4,7 3,7 -11,9% -0,2% -28,6%
NAZARETH 11.401 8,0 6,3 -17,2% -29,2% -27,3%
RAVELS 14.552 7,5 6,0 -35,5% -19,2% -26,1%
PEPINGEN 4.403 3,3 2,7 -6,9% -25,8% -25,7%
MOL 35.018 6,7 5,5 -2,3% -12,6% -21,8%
VOEREN 4.145 13,1 10,8 -24,7% -46,3% -21,3%
ZANDHOVEN 12.604 5,1 4,2 -45,0% -15,5% -20,9%
GROBBENDONK 11.045 6,4 5,3 -33,2% -3,3% -19,7%
ARENDONK 12.914 6,6 5,6 -30,0% -12,5% -18,8%
KNOKKE-HEIST 34.013 11,1 9,4 -21,3% -4,7% -17,2%
KAMPENHOUT 11.353 4,5 3,9 -37,2% -16,5% -15,6%
GOOIK 9.220 3,0 2,6 -17,3% -34,8% -15,5%
DROGENBOS 5.052 15,1 13,1 -5,6% -11,1% -15,1%
ROESELARE 59.166 9,0 8,0 -10,4% -11,9% -13,3%
ZAVENTEM 31.951 8,5 7,5 -5,1% -14,1% -13,3%
OLEN 11.993 6,2 5,5 -7,3% -9,8% -12,4%
LOVENDEGEM 9.460 4,2 3,8 -21,5% -18,3% -12,2%
MACHELEN 13.824 7,3 6,5 -16,5% -8,7% -12,2%
KOKSIJDE 22.246 7,0 6,4 -28,5% -2,9% -10,4%
BERINGEN 43.890 5,2 4,7 -17,6% -32,0% -10,4%
DIEST 23.314 8,8 8,0 -18,8% -15,1% -10,3%
RONSE 25.517 8,3 7,5 -22,9% -7,8% -10,0%
DIKSMUIDE 16.466 6,0 5,5 -27,3% -5,5% -9,9%
DE PANNE 10.758 9,6 8,7 -44,6% -29,5% -9,8%
TORHOUT 20.237 6,0 5,5 -34,2% -9,6% -9,8%
LOMMEL 33.517 5,7 5,2 -26,5% -4,3% -9,6%
WEZEMBEEK-OPPEM 13.893 5,0 4,6 -4,4% -26,6% -9,6%
NIEUWPOORT 11.364 7,0 6,4 -46,8% -19,6% -9,4%
TEMSE 29.083 7,4 6,8 -8,8% -1,1% -9,2%


5.2. Brussels gewest

14 van 19 Brusselse gemeente scoren in 2012 een positieve evolutie in de 3 tijdsperiodes samen van de criminaliteitsgraad in de vergelijking met zowel 2000, 2008 en 2011. Schaarbeek, Sint-Joost, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en Vorst behoren daartoe. En de gemeenten Ganshoren, Koekelberg, Evere en Jette zorgen mee voor de positieve trend. Ook dat mag eens gezegd.
 

Gemeenten Gem. bev. 2012 Crimi-gr+ 2011 Crimi-gr+ 2012 Evolutie% 2000/12 Evolutie% 2008/12 Evolutie% 2011/12
WATERMAAL-BOSV. 24.330 10,0 7,7 -2,4% -11,4% -30,2%
KOEKELBERG 20.861 11,2 9,5 -40,8% -13,8% -17,9%
GANSHOREN 23.545 9,1 7,8 -18,5% -16,2% -17,3%
EVERE 37.268 8,9 7,6 -16,8% -15,9% -15,7%
JETTE 49.234 9,9 8,6 -8,3% -16,1% -15,0%
SINT-PIETERS-WOLUWE 40.309 7,1 6,2 -21,6% -6,9% -14,6%
SINT-AGATHA-BERCHEM 23.012 10,0 8,8 -11,5% -17,6% -14,1%
OUDERGEM 32.241 11,2 9,9 -9,9% -15,1% -13,3%
SCHAARBEEK 128.793 8,6 7,9 -17,0% -11,0% -9,6%
SINT-JOOST-TEN-NODE 27.022 14,2 13,0 -9,7% -5,8% -9,4%
SINT-JANS-MOLENBEEK 94.973 11,0 10,2 -17,7% -15,9% -8,1%
ST-LAMBRECHTS-WOL. 52.049 9,3 8,7 -14,6% -5,4% -7,0%
ANDERLECHT 112.963 14,0 13,2 -2,2% -10,3% -6,2%
VORST 54.049 10,5 9,9 -12,5% -16,9% -5,8%


5.3. Waals gewest

Meer dan in het Vlaams en Brussels gewest zijn er in WalloniŽ gemeenten die een forse daling van de criminaliteitsgraad laten optekenen, zoals Geer en Le Roeulx, maar ook Visť, Arlon en Esneux. Maar ook de daling in Waver, Moeskroen en vooral Luik mag er zijn.
 

Gemeenten Gem. bev. 2012 Crimi-gr+ 2011 Crimi-gr+ 2012 Evolutie% 2000/12 Evolutie% 2008/12 Evolutie% 2011/12
GEER 3.203 4,2 2,7 -54,1% -44,5% -57,5%
LE ROEULX 8.152 11,9 7,7 -37,9% -39,4% -53,9%
BRAIVES 5.996 8,0 5,2 -10,4% -11,0% -52,7%
VISE 17.444 15,8 10,5 -41,4% -30,0% -50,5%
HAMOIS 7.114 6,5 4,3 -2,9% -26,5% -49,4%
TENNEVILLE 2.701 5,6 3,9 -14,5% -21,5% -42,7%
ARLON 28.441 10,8 7,9 -36,7% -22,2% -38,0%
COMBLAIN-AU-PONT 5.340 6,9 5,0 -38,4% -20,5% -37,0%
QUEVY 7.960 6,6 5,2 -12,7% -12,8% -28,1%
MEIX-DEVANT-VIRTON 2.744 5,5 4,3 -27,1% -41,0% -27,6%
VERLAINE 3.977 8,2 6,4 -50,2% -16,2% -27,1%
ESNEUX 13.263 8,1 6,4 -35,6% -16,5% -26,8%
HAVELANGE 5.048 6,3 5,0 -2,4% -7,2% -25,3%
QUAREGNON 18.804 9,2 7,5 -15,9% -14,8% -21,5%
RUMES 5.137 6,8 5,6 -50,9% -14,4% -20,7%
CRISNEE 3.118 8,6 7,1 -38,2% -11,9% -20,3%
COLFONTAINE 20.553 9,8 8,2 -21,9% -20,1% -20,2%
TINLOT 2.604 5,7 4,7 -29,6% -9,8% -19,9%
STOUMONT 3.096 5,3 4,4 -23,4% -3,1% -19,9%
ETALLE 5.728 4,9 4,1 -10,7% -10,5% -18,9%
BEAURAING 8.873 9,1 7,7 -5,7% -17,6% -18,4%
LOBBES 5.703 6,6 5,5 -20,2% -12,0% -18,1%
OUPEYE 24.376 8,4 7,2 -20,7% -14,0% -17,5%
GENAPPE 15.251 6,2 5,4 -19,3% -10,2% -14,5%
FLOBECQ 3.520 5,0 4,4 -9,0% -25,5% -14,2%
PECQ 5.598 9,5 8,4 -70,8% -21,8% -14,1%
ROCHEFORT 12.522 8,4 7,3 -18,7% -19,7% -13,9%
FLOREFFE 7.920 6,4 5,6 -20,0% -12,9% -13,4%
KELMIS 10.871 6,5 5,7 -13,1% -26,4% -13,2%
COURT-SAINT-ETIENNE 9.948 6,7 6,0 -14,4% -11,2% -12,8%
BERNISSART 11.653 9,2 8,2 -23,4% -18,4% -12,3%
MARTELANGE 1.738 8,4 7,5 -38,7% -25,6% -12,1%
ESTAIMPUIS 10.085 7,9 7,0 -8,9% -6,9% -11,9%
SAINTE-ODE 2.409 5,8 5,2 -19,3% -23,0% -11,9%
WAVRE 33.295 9,9 8,9 -9,5% -8,6% -11,2%
MOUSCRON 56.392 10,7 9,6 -27,8% -1,1% -11,0%
PEPINSTER 9.732 6,9 6,2 -15,5% -8,1% -11,0%
BOUSSU 19.810 11,1 10,0 -32,5% -9,8% -11,0%
BASSENGE 8.854 8,6 7,7 -40,5% -24,8% -10,9%
MALMEDY 12.395 5,8 5,3 -19,8% -28,7% -10,5%
LIEGE 196.007 20,3 18,4 -14,2% -5,5% -10,2%

 
6. Exploreer de tabel: Crimi-graden 2012 en evoluties

Wie wat thuis is in excel kan met een kleine moeite de resultaten per Verstedelijkingsgraad en de resultaten voor de Politiezones destilleren. Onderaan de tabel worden ook alle resultaten voor de diverse beleidsniveaus gegeven: Rijk, gewest, provincie, arrondissement, kanton (speciaal voor deze update berekend!). We hebben ons nog kunnen inhouden om een hitparade van politiezones te berekenen, maar dat is wellicht voor een volgende keer.
   

BuG 191  on-line                          Printversie (10p)

Tabel: Misdrijven en crimi-graden 2012 en evoluties

 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552