BuG 165 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  25 juli 2012 - Printversie (6 p)
 
N-VA migratiemeter: achterhaalde en onderschatte cijfers
Voor bespreking N-VA migratiebarometer Antwerpen, zie
BuG 166
 

Migratieb
arometer: waarom stappen als het ook met krukken kan?
In plaats van een barometer een thermometer in de migratiepoep
Tabellen voor wie z'n 'migratiekennis' op wil frissen in de vakantie
Antwerpen zou een dode en uitstervende stad zijn zonder migratie

ďSinds vorige maand zit Manoz uit Afghanistan in onze  klas. Ze begrijpt nog
geen Nederlands en spijbelt daarom vaak. Dat is natuurlijk geen oplossingĒ,
zo opent Jolien met een bladvullende foto de N-VA-brochure, enkele dagen na
 het terugsturen van Parwais naar Afghanistan. De toon is meteen gezet.

N-VA brochure migratie en asiel

Onderstaande BuG is enkel voortgegaan op deze N-VA-brochure.
 Intussen stelde N-VA 2 bijkomende documenten beschikbaar:
Migratiebarometer Antwerpen - Perspresentatie
Migratiebarometer Antwerpen - Commentaar.
Alle onderstaande vaststellingen zijn ook van toepassing op
deze documenten. Ter gelegener tijd gaan we er verder op in.

Begeleidende documenten:
CGKR Jaarverslag migratie - 2011
OESO: Migration Outlook - 2012 
 

BuG 165 on-line  Printversie (6 p)
Vervolg bespreking: BuG 166

 
Vooraf: de democratische destabilisatie van Liťgeois en de Bon
 
Liťgeois wordt door de N-VA weer eens opgevoerd als aanknopingspunt voor geloofwaardigheid en urgentie mbt migratie en asiel. A
an de democratische destabilisatie van deze heren rechters komt dus nog geen eind, N-VA breit er een vervolg aan. Vandaar goed er even op terug te komen:
 
1. De tekst van de Mercuriale
2. De commentaar van CIRE, die door
Gaby Van den Bossche, Voorzitter arbeidsrechtbank Brussel (zonder veel resultaat) onder de aandacht gebracht is van pers en samenleving. Het bevat een systematisch antwoord op alle aantijgingen van Liťgeois en Van Bon. Het CIRE verzamelt zowat het gehele maatschappelijke middenveld.
3. Publicatie van de door npdata niet-verstuurde Brief aan Liťgeois en de Bon, waaruit we hier de aanhef en besluit overnemen:
 
"Beste Heer Liťgeois en de Bon
,
 

... Maar zeg nu zelf, het is alsof jullie in de vuilbak van de restaurants gaan kijken om vast te stellen dat de kwaliteit van de geserveerde maaltijden maar niets is en zo te zien worden er geen maaltijden van enige kwaliteit geserveerd, toch als je in het afval gaat ploegen. Monica De Coninck in de 7de dag van 04/09 was er vlug bij om jullie op jullie plaats te zetten. "Na zeer strikte controle op alle dossiers die bij het OCMW toekomen kunnen wij zeggen dat er van misbruik in feite in Antwerpen geen sprake is" zo stelde zij. "Er worden per jaar enkele honderden dossiers doorgegeven aan het parket, en er zijn ook migranten en asielzoekers die geen tegemoetkoming krijgen en die zelf in beroep gaan en met steun van de advocatuur zich tot de rechtbanken richten. Het is natuurlijk verkeerd om de migratie en asielproblematiek enkel te bekijken vanuit de gevallen die de arbeidsrechters en andere magistraten voorgeschoteld krijgen. Leefloon, werkloosheid en andere hulp worden in hoofdzaak en na punctuele controle terecht toegewezen", zo besluit Monica De Coninck. ...


... In feite zijn het niet de migranten en asielzoekers die een gevaar voor de democratie vormen maar een bepaalde groep magistraten zoals die vooral in Antwerpen op de voorgrond treden."
 
N-VA: Waarom gewoon stappen als je ook met krukken kunt lopen?

De enkele cijfers over migratie en de loop van de vreemdelingen die N-VA aanhaalt hebben betrekking op 2007 en zijn volledig achterhaald. Waarom hun migratiespecialisten liever de oude koeien van 2007 uit de gracht halen dan de beschikbare cijfers voor 2008 en 2009 te gebruiken is ons een raadsel. Evenzeer waarom men de officiŽle administratie van de overheidsstatistiek, de AD SEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) nog altijd het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) noemt. Het is alsof de klok in 2008 is stilgestaan voor Francken, Smeyers en De Wever: de vooruitzichten met bevolkingsprognoses werden voor het eerst gepubliceerd in 2008 voor de periode 2007-2060. Maar van de update in 2010 met een verrekening van de stijgende migratie en het op punt stellen van de prognoses voor 2010-2060 heeft men bij N-VA blijkbaar nog niet gehoord, zie nieuwe prognoses 2010-2060 van het Planbureau/AD SEI. De oude bevolkingsvooruitzichten, die de N-VA dus gebruikt, kunnen nog op aanvraag verkregen worden aldus het Planbureau, die zullen daar wel eventjes verschoten zijn.

In plaats van een migratiebarometer een thermometer in de poep van de migratie

Hieronder zetten we de NV-barometer (in het rood aangeduid) in profiel met alle bekende en officieel gepubliceerde gegevens van 2007 t.e.m. 2009 over de loop van de bevolking, in casu de vreemdelingen. Voor een goed of beter begrip toch enkele aandachtspunten:

1. Turkije wordt door de N-VA al tot Europa gerekend en komt dus niet voor bij "niet-Europese" vreemdelingen. Tot nader orde rekent npdata Turkije nog tot het continent AziŽ.
2. In evolutieperspectief is de loop van de bevolking gekend tot 2009. Opmerkelijk is dat in 2009 voor het eerst sinds 21 jaar een afname van de immigratie te noteren valt. Omdat de barometer van N-VA is blijven stilstaan in 2007 hebben zij dat niet geobserveerd natuurlijk.
3. Geboorten bij vreemdelingen zijn een vorm van 'secundaire' migratie', gezinsuitbreiding van reeds aanwezige vreemdelingen die volgens ons mee dient verrekend in de 'migraties'. Door N-VA worden deze evenwel niet verrekend, evenmin als de 'statistische aanpassing' dwz vastgestelde migraties na maart van het jaar volgend op het statistische jaar, en dit om niet telkens de 'officiŽle' statistiek te moeten aanpassen. De 6.907 migranten die langs de statistische aanpassing effectief in BelgiŽ geregistreerd werden worden door Npdata wťl en N-VA niet verrekend. In feite onderschat het N-VA, zoals het Vlaams Belang in het verleden, de impact van de migratie en het aantal bijkomende vreemdelingen in BelgiŽ. Voor de cijfers, zie de tabel hieronder.
4. Overeenkomstig de Europese richtlijn terzake voegen wij de evolutie van het wachtregister asiel toe om een volledig beeld te geven van de vreemdelingenevolutie ťn asiel, zowel het inkomend asiel als het uitgaand (erkenning als vluchteling, regularisatie (indicatief betreft dit 3/4 uit wachtregister asiel), en terugkeer).
5. Het detail van de bijkomende vreemdelingen in 2007 (laatst beschikbaar detail zoals ook door N-VA gebruikt) in BelgiŽ, de gewesten, provincies en 75 belangrijke steden in BelgiŽ voor alle nationaliteiten, zie BuG 108 waaruit we de Fiche voor BelgiŽ plukken.
6. Tussen 2007 en 2009 is er een gevoelige afname geweest in het wachtregister asiel die niet enkel te verklaren is door erkenning vluchteling of regularisatie. Er is ook effectieve uitstroom door terugkeer, verplicht of vrijwillig, al of niet geregistreerd.

Wie in de vakantie nog zin heeft om z'n 'migratiekennis' wat op te frissen kan onderstaande tabel eens, regel per regel, doornemen. Alleszins noodzakelijk voor de N-VA specialisten die met hun migratiebarometer niet door de deliberatie geraakt zijn en een herexamen dienen af te leggen, misschien een update van hun Brochure migratiebarometer?
 

OfficiŽle bevolkingsgegevens AD SEI: N-VA barometer/Npdata thermometer
  N-VA Npdata
  2007 2007 2008 2009
1. Bevolking op 01/01        
    1. Belgische Bevolking   9.652.373 9.695.418 9.739.820
    2. Vreemdelingen   932.161 971.448 1.013.260
    Totaal bevolking   10.584.534 10.666.866 10.753.080
    3. Wachtregister asiel   72.039 62.714 54.859
    Totaal bevolking + asiel   10.656.573 10.729.580 10.807.939
2. Loop van de vreemdelingen/asiel        
    1. Bijkomende vreemdelingen/asiel        
        1. Bijkomende vreemdelingen        
            1. Geboorten   9.753 12.560 12.744
            2. Immigratie        
               1. Inkomende migratie        
                  1. Europese Unie          58.025 57.973    
                  2. Andere Europa   3.152    
                  3. Niet-Europees   32.262    
                  Totaal  93.345 93.387 106.012 102.714
               2. Uit het wachtregister asiel   9.613 12.587 15.416
               3. Ambtelijke herinschrijving   6.926 7.470 8.747
               Totaal immigratie 109.926 109.926 126.069 126.877
            3. Statistische aanpassing   6.907   1.476
            Totaal bijkomende vreemd.   126.586 138.629 141.097
       2. Bijkomende asielzoekers   14.051 15.588 22.785
       Totaal bijkomende vreemd/asiel   140.637 154.217 163.882
    2. Afname vreemdelingen/asiel        
       1. Afname vreemdelingen        
           1. Overlijden   5.917 6.321 6.110
           2. Emigratie        
               1. Uitgaande emigratie        
                   1. Europese Unie            19.829    
                   2. Andere Europa   751    
                   3. Niet-Europees   7.854    
                   Totaal    28.434 33.076 34.206
               2. Ambtelijke uitschrijving   17.003 19.331 23.667
               Totaal emigratie 45.347 45.437 52.407 57.873
           3. Statistische aanpassing     452  
          Totaal afname vreemdelingen   51.354 59.180 63.983
       2. Afname asielzoekers        
           1. Erkenning vluchteling   2.122 2.537 2.303
           2. Regularisering (3/4 uit Wachtr.)   8.501 6.277 11.123
           3. Terugkeer e.a.   12.753 14.629 16.671
          Totaal afname asielzoekers   23.376 23.443 30.096
   3. Saldo evolutie vreemdelingen/asiel        
       1. Saldo vreemdelingenevolutie        
           1. Natuurlijk saldo   3.836 6.239 6.634
           2. Immigratiesaldo        
              1. Immigratie        
                   1. Europese Unie            38.144    
                   2. Andere Europa   2.401    
                   3. Niet-Europees   24.408    
                   Totaal    64.953 72.936 68.508
              2. Uit wachtregister asiel   9.613 12.587 15.416
              3. Ambtelijk in/uitschrijven   -10.077 -11.861 -14.920
              Totaal immigratiesaldo 64.579 64.489 73.662 69.004
           3. Statistische aanpassing   6.907 -452 1.476
           Saldo vreemdelingenevolutie   75.232 79.449 77.114
       2. Saldo Wachtregister asiel   -9.325 -7.855 -7.311
       Saldo evolutie vreemdelingen/asiel   65.907 71.594 69.803
3. Nationaliteitswijzigingen        
     1. Van Belg naar vreemdeling   118 73 59
     2. Van vreemdeling naar Belg   36.063 37.710 32.767
     Totaal nationaliteitswijziging   35.945 37.637 32.708
2. Bevolking 31/12        
    1. Belgische Bevolking   9.695.418 9.739.820 9.782.239
    2. Vreemdelingen   971.448 1.013.260 1.057.666
    Totaal bevolking   10.666.866 10.753.080 10.839.905
    3. Wachtregister asiel   62.714 54.859 47.548
    Totaal bevolking + asiel   10.729.580 10.807.939 10.887.453

 
Op blz 14 van de migratiebrochure lezen we het volgende: "De cijfers liegen er niet om. Van 2005 tot 2010 werd het statuut van 80 570 illegale vreemdelingen geregulariseerd". Het gaat hier evenwel niet om Ďillegale vreemdelingení maar over een groep die voor ĺ aanwezig was in het Wachtregister asiel (volgens mondelinge aanduiding van de administratie BZ) die juist door de regularisaties drastisch is verminderd van 95.677 op 31/12/2002 tot 46.312 op 30/06/2010. Slechts recent is een stijging waar te nemen. Het gaat dus niet om 80.570 'illegale vreemdelingen' maar 60.000 uit het Wachtregister asiel en 20.000 illegaal verblijvenden.

Waarom legt N-VA haar politieke gewicht niet in de schaal om de publicatie van het aantal in het wachtregister asiel per kwartaal te publiceren met opgave van de instroom en de reden van uitstroom? Hieronder de update van de npdata-asieltabel met opvallende, voortdurende en volledig voorzienbare daling van het aantal regularisaties.
 

Asielvragen,-zoekers, erkenning vluchteling (CGVS), betwisting, regularisatie, uit wachtregister
  Asielaan-vragen (1) Asielzoe-kers (1) Erkenning vlucht. (1) Gedw.+vrij- will. terug. Vreemdel. betwist.(2) Regula-risatie(3) Uit wacht- register(4) Wacht-register(5)
1986 7.456              
1987 5.352              
1988 4.458   308          
1989 8.112   505          
1990 12.945 16.441 499          
1991 15.444 19.615 595          
1992 17.675 22.448 756          
1993 26.882 33.932 1.027          
1994 14.340 18.213 1.492          
1995 11.409 14.490 1.293          
1996 12.403 15.752 1.559         20.352
1997 11.668 14.819 1.707   142     18.828
1998 21.965 27.897 1.446   250   4.985 33.496
1999 35.778 45.440 1.238   280   5.275 68.699
2000 42.691 55.440 1.198 12.264 208   1.931 88.386
2001 24.549 31.542 898 14.890 259   10.262 91.591
2002 18.805 23.903 1.169 14.982 160   6.805 95.677
2003 16.940 21.138 1.202 14.063 183   4.871 83.172
2004 15.357 20.175 2.280 11.185 99   6.305 90.919
2005 15.957 20.502 3.059 12.294 671 11.630 14.989 84.751
2006 11.587 14.648 1.922 11.727 469 10.207 12.496 72.039
2007 11.115 14.051 2.122 8.744   11.335 9.828 62.714
2008 12.252 15.588 2.537 8.093   8.369 12.748 54.859
2009 17.186 22.785 2.303 8.007   14.830 15.501 47.548
2010 19.941   2.818     24.199 22.487 46.312
2011 25.479   3.951     9.509   57.216
06/2011           2.629    
(1) Verslagen Commissariaat-Generaal Vluchteling en Staatslozen
(2) Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gegevens beschikbaar tot 2006
(3) Regularisties in het jaarverslag DVZ en overzichten staatssecretaris
(4) Uit de jaarlijkse overzichten loop van de bevolking
(5) Gegevens Rijksregister, op datum van 31/12 in het betreffende jaar, behalve 01/07/2010

 
Waarom is Antwerpen onvindbaar in de N-VA-migratiebarometer in de Brichure migratie en asiel?

Update: Voor bespreking N-VA migratiebarometer Antwerpen, zie
BuG 166
 
Het zouden vooral Antwerpen en de steden zijn die 'slachtoffer' zijn van het migratie/asiel-beleid, een catastrofe voor Antwerpen noemt De Wever het. Met een selectieve lezing van Antwerpse cijfers, die dus niet aanwezig zijn in de N-VA brochure en -barometer, zet N-VA en vooral De Wever migratie en asiel in het hart van z'n kiescampagne, en schroomt hij zich niet hiervoor de inderhaast samengestelde N-VA migratiebrochure met gedateerde cijfers hiervoor te (mis)bruiken.
 
Als 60% van de 9.509 regularisaties in 2011 in Antwerpen gebeurde, nadat het gros van 24.199 voor het gehele land al in 2010 afgewerkt was, dan wijst dit enkel op de 'blokkade' die de Antwerpse administratie zichzelf heeft opgelegd. Die 60% wijst dus niet op het hoge aantal voor Antwerpen maar op de vertraging die Antwerpen zichzelf heeft opgelegd. In het eerste halfjaar zou het trouwens nog maar over 2.629 regularisaties gaan, misschien allemaal in Antwerpen, dat is dan 100%.
 
Dat wil niet zeggen dat er in Antwerpen geen migratie en asieldruk bestaat. Per 1.000 inwoners wonen in Antwerpen 13 asielzoekers uit het wachtregister, zoals in BuG 163 werd duidelijk gemaakt, en dat is meer dan in het Brussels gewest en 3x zoveel als gemiddeld in het Vlaams gewest.
 
Maar N-VA schuift haar migratiehuiswerk niet naar voren om er beleid mee te voeren, aan de toekomst te werken en alle inwoners, ook die uit migratie en asiel een perspectief te geven, maar enkel en alleen om politiek te bedrijven, het federaal niveau aan te klagen en de verkiezingen (in Antwerpen) te winnen. Zwart Antwerpen ligt niet meer ver af, en de allochtonen zullen het allicht, voor deze verkiezingen althans, allicht niet tegen kunnen houden.
  
Antwerpen zou een dode en uitstervende stad zijn zonder migratie
  
Tussen 1990 en 2001 is de Antwerpse bevolking afgenomen van 470.349 tot 445.570.
Na zwarte zondag en vooral om demografische redenen was de stad aan het uitsterven. Had deze tendens zich doorgezet dan zouden er in 2010 geen 500.370 Antwerpenaren wonen maar 416.990. Vooral door de migratie is vanaf 2002 de bevolking in Antwerpen terug beginnen groeien en dit met 12,3% op 11 jaar tijd.
 

Evolutie Antwerpse bevolking: extrapol. na 2001 + reŽel
Op 01/01 Extrapol. ReŽl  Vermind. ReŽel
1990 470.349 470.349    
1991 467.875 467.875    
1992 465.783 465.783    
1993 465.102 465.102    
1994 462.880 462.880    
1995 459.072 459.072    
1996 455.852 455.852    
1997 453.030 453.030    
1998 449.745 449.745    
1999 447.632 447.632    
2000 446.525 446.525    
2001 445.570 445.570 0,0% 0,0%
2002 441.512 448.709 -0,9% 0,7%
2003 439.060 452.474 -1,5% 1,5%
2004 436.607 455.148 -2,0% 2,1%
2005 434.155 457.749 -2,6% 2,7%
2006 431.703 461.496 -3,1% 3,6%
2007 429.251 466.203 -3,7% 4,6%
2008 426.799 472.071 -4,2% 5,9%
2009 424.346 477.936 -4,8% 7,3%
2010 421.894 483.505 -5,3% 8,5%
2011 419.442 493.517 -5,9% 10,8%
2012 416.990 500.370 -6,4% 12,3%


 

In 2007 was er in Antwerpen een bevolkingsstijging met 1,3%, zie Fiche Antwerpen. Maar een opsplitsing leert dat er in feite een stijging was met 2,03% van de bevolking door bijkomende vreemdelingen en een afname van de 'Belgische' bevolking, zelfs met inbegrip van de nieuwe Belgen en hun nageslacht, met 0,77%. De dynamiek van de 'wisseling' van autochtoon naar allochtoon is niet enkel af te lezen uit de bevolkingsstijging tout court, in die stijging is er een groter aandeel nieuwe vreemdelingen tav van een groter overlijdens% bij de oude Belgen. De generatie- en migratiewissel werkt dus  sneller dan men denkt, of tenminste dan N-VA of De Wever kan denken toch.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552