BuG 162 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 29 juni 2011 - Printversie ( 5p)
 
Vroeger dan voorzien: criminaliteitscijfers 2011
Op vraag Vlaams Belang? Is criminaliteit extreem rechts?
"Met de 1ste klap... eindigt een deel van ons leven", Amery
 
Na 2 jaar Brussel in slipstream Vlaams/Waals criminaliteitsstijging.
Sterke groei criminaliteitsgraad laatste 3 jaar in Kortrijk (+17,3%),
 Oostende(+17,1%), Leuven(+13,1%), Antwerpen(+10,3%), Gent (+8,7%).
Mechelen (+3,9%), Charleroi (+2,1%), Luik (+1,7%) stabiliseren,
maar Hasselt (-8,1), zone West (-8,5%) en Zuid (-8,5%) Brussel
best cases, Schaarbeek (-6,0%) en Montgomery (-4,5%) good cases.
 
Vgl met 2010 Sint-Gilis (+13,4%), Elsene (+8,3%), Sint-Joost (+7,9%),
Jette (+9,5%) en ook Brussel stad (2,8%) in 2011 worst cases,
Mechelen (-7,2%), Ronse (-2,1%) en Vorst (-2,8%) doen het het beter.
Met 17,6% van de misdrijven voor 10,2% van de bevolking is de
Brussels bevolking grootst slachtoffer misdrijvigheid in BelgiÍ,
tegenover 49,0% misdrijven voor 57,6% bevolking in Vlaanderen.
    
83% van alle fietsdiefstallen aangegeven in Vlaams Gewest
Woninginbraken overal in de lift, behalve in Brussel,
9 misdrijven geanalyseerd voor 13 steden in BelgiŽ.
 
Tabel: Crimi-graad 2011per gewest, en gemeenten
Bron: Politiestatistiek, rapporten per gemeente (78p)
Definities misdrijven: Definities soorten misdrijven
 
BuG 162 on-line           Printversie BuG 162 (5 blz)

Op wie of wat is het wachten?
 
Een maand vroeger dan gewoonlijk komen de kwartaalstatistieken criminaliteit ter beschikking, nu dus voor het volledige jaar 2011. Dat zijn dus nog enigszins 'onvolledige' statistieken en hoe vroeger gepubliceerd hoe minder sterk b.v. bepaalde tendensen kunnen zijn, maar dat wordt dan in de loop van 2012 gecorrigeerd. Misschien dat ook de vraag van het Vlaams Belang heeft meegespeeld die wat zenuwachtig werden omdat hier en daar, au fur et ŗ mesure gegevens werden vrijgegeven. Zij kennen evenwel de cyclus van de fedpol publicaties niet (meer): "
Het is evenwel omwille van partijpolitieke belangen dat de integrale cijfergegevens nog niet bekend gemaakt mogen worden en dat de federale politie zich op haar website beperkt tot de gegevens van de eerste drie trimesters van vorig jaar. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen ..." zo geven zij aan, ze zijn op hun wenken bediend.
 
Maar ook nu is het zoals altijd wachten op enig globaal overzicht en analyse door de politiediensten zelf, of zal dat nu wťl het geval zijn omdat Brussel, na 3 jaar daling opnieuw in de lift zit in 2011, of wacht men op de analyse van npdata?
 
Voor-
stelling: is criminaliteit extreem-rechts?
 
Diefstal en persoonsgericht geweld is z'n macht aanwenden zoals criminelen en kampbewaarders onder het nationaalsocialisme deden met politieke gevangen, joden, Roma, sociaal zwakkeren en gehandicapten. Zoals de nazi's criminelen recruteerden in gevangenissen en hen carte blanche gaven voor afpersen,
beroven, molesteren en doden van wie verzet pleegde of moest vernietigd worden, zo zetten criminelen vandaag zich in het spoor van het nationaalsocialisme en het gebruik dat zij van criminelen en criminaliteit maakte. Misdaad is een fundamentele aantasting van het recht op persoonlijke en fysieke integriteit van de burgers, misdrijven, diefstal, inbraak, handtassenroof enz. zijn extreem- rechts, daarom historisch inzicht en verwerkt verleden voor een veilig samenleven.
 
Aangevulde en uitgebreide crimi-tabel: Crimigraad 2011 Brussel, gewest, gemeenten
 
- Bevolking, aantal misdrijven en criminaliteitsgraad (aantal misdrijven per 100 inwoners)
- Cijfers voor 2000, 2005 tot 2011, evolutie% 2000-2011, 2008-2011 en elk jaar 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.
- In alle 19 Brusselse gemeenten, de gewesten en 13 belangrijke steden (Antwerpen, Charleroi, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Lokeren, Luik, Mechelen, Oostende, Ronse, Sint-Niklaas, Vilvoorde). De tabel is dus uitgebreid met Lokeren (nultolerantie) Kortrijk en Ronse (Terzake-favorieten), Oostende (Keizerlijke stad).
- En dit voor de totale criminaliteit, de woninginbraken, de fietsdiefstallen en 7 andere diefstallen (diefstallen gewapenderhand, diefstallen met geweld zonder wapens, diefstal in en aan auto, handtassenroof, grijpdiefstallen, zakkenrollerij en winkeldiefstallen).

- Voor al deze misdrijfcategorieŽn wordt het aantal misdrijven berekend per 1000 inwoners en het % per gewest
 
Enkele opvallende vaststellingen:
 
Criminaliteit weegt zeer verschillend op Brussels gemeenten


- Brussel stad kent opnieuw een stijgende criminaliteitsgraad van 37,3 feiten per 100 inwoners samen met Sint-Gillis, met 29,4 feiten het sterkst stijgend in Brussel met 13,4% gevolgd door Elsene met 22,3 feiten. Zij zijn de enige van de 19 gemeenten die boven het gemiddelde van 17,2 feiten per 100 inwoners in het Brussels gewest uitsteken. Vooral Brussel stad met 20% van het aantal inwoners van het Brussels gewest en Sint-Gillis zorgen voor de relatief hoge criminaliteitsgraad in het Brussels gewest. Wanneer Brussel stad en Sint Gillis de criminaliteit meer onder controle zouden krijgen zou dit vlug enkele punten verschil maken voor het Brussels gewest.
- Het zijn dus niet Schaarbeek met 11,6 feiten per 100 inwoners, Sint-Jans-Molenbeek met 10,9 misdrijven die de Brussels bevolking parten spelen. Zelfs Sint-Joost-ten Node met 16,3 feiten en Anderlecht met 15 misdrijven per 100 inwoners liggen onder het Brusselse gemiddelde. 
 
In vergelijking met andere Belgische gemeente zijn het in Brussel doetjes (wat algemene cijfers betreft)
 
-
Op Brussel stad en Sint-Gillis na ligt de criminaliteitsgraad in de hier onderzichte Belgische gemeenten hoger dan de andere Brusselse gemeenten en het Brussels hoofdstedelijke gemiddelde van 17,2 misdrijven per 100 inwoners:
- Luik met 23,9 misdrijven per 100 inwoners is vergelijkbaar met Brussel stad en Sint-Gillis, Leuven met 18,9 feiten, en Antwerpen en Charleroi met elk 18,0 misdrijven per 100 inwoners en ook nog Gent met 17,5 feiten liggen nog boven het Brussels gemiddelde, Mechelen is er met 16,7 feiten voor het eerst sinds jaren onder gezakt.
- Sint-Jans-Molenbeek heeft met 10,9 feiten een criminaliteitsgraad die te vergelijken is met Hasselt (10,9) en Vilvoorde (10,0). enkele steden die voor het eerst in dit overzicht worden opgenomen liggen hoger: Sint-Niklaas met 11,5 feiten en Oostende met 15 misdrijven per 100 inwoners.
- Lokeren had in 2000 een crimi-graad van 11,3 en sinds de 'nultolerantie' blijft die ongeveer gelijk met 9,6 feiten in 2011. Ronse met 8,4 misdrijven pet 100 inwoners zag haar criminaliteitsgraad als een van de weinige steden dalen in 2011 met 1,6%, naast Mechelen met een daling van 7,2%.
- Kortrijk is met Leuven een 'sterke stijger': van 10,7 feiten in 2010 tot 12,1 in 2011. Op drie jaar tijd gaat het om een stijging met 17,3% in Kortrijk en 13,1% in Leuven. Ook in Oostende was er op drie jaar een stijging met 17,1%.
 
Per gewest: Brussel knoopt opnieuw aan met negatieve evolutie
 

- De criminaliteitsgraad stijgt in 2011 met 1,6% in BelgiŽ, 1,2% in het Vlaams gewest, 1,3% in het Waals en 3,3% in het Brussels gewest. Hiermee knoopt Brussel met de reeds bestaande negatieve trend in BelgiŽ.
- Over 3 jaar bekeken stijgt de criminaliteitsgraad in BelgiŽ met +2,7%, in het Vlaams gewest met +3,1%, het Waals gewest +3,6% maar daalt nog in het Brussel gewest met -1,3%. Brussel is hiermee nog altijd de positieve factor in een evolutie over 3 jaar bekeken.
- De criminaliteitsgraad bedraagt 9,9 misdrijven per 100 inwoners in BelgiŽ, 8,4 in het Vlaams gewest, 10,3 in het Waalse gewest en 17,2 in het Brusselse gewest. Zoals Di Rupo in een Metro ven enkele weken geleden beklemtoonde behoort Brussel hiermee tot een van de veiligste steden in de wereld.
- 49,0% van de misdrijven gebeuren in het Vlaams gewest, waar 57% van de bevolking woont, 33,4% gebeurt in het Waals gewest voor 32,2% van de Belgische bevolking, in Brussel vinden 17,6% van de misdrijven plaats voor 10,2% van de bevolking. Meer dan in elk ander gewest is de Brusselse bevolking slachtoffer van misdrijven.
 
Woninginbraken in de lift, behalve in Brussel.
 
- Woninginbraken in het Vlaams gewest zijn stijgend in 2011, met 13,4% tot 5,3 per 1000 inwoners, in het Waalse gewest +11,5% tot 8,8 per 1000 inwoners, enkel in het Brusselse gewest zijn woninginbraken dalend met -10% tot 9,6 per 1000 Brusselaars in 2011.
- Charleroi met 19,0 en Luik met 17,0 woninginbraken per 1000 inwoners staan aan de kop in BelgiŽ. In Antwerpen met 9,5 en Gent met 9,3 woninginbraken per 1000 inwoners gebeuren bijna dubbel zoveel inbraken als het gemiddelde in het Vlaams gewest. Ook Vilvoorde met 8,7, Mechelen met 6,8 en Leuven met 6,7 per 1000 inwoners komen uit boven het gemiddelde in Vlaanderen.
- In 2000 gebeurden 10% van de woninginbraken in Brussel, in 2011 weliswaar afnemend, 14%.
 
Wordt In WalloniŽ niet gefietst of enkel op oude fietsen?

 
-  83% van alle fietsdiefstallen vinden plaats in Vlaanderen - hier is het echt wel Vlaanderen boven -  7% in het Waals gewest, 9% in het Brussels gewest. Per 1000 inwoners zijn er 5,0 fietsdiefstallen in Vlaanderen, 0,8 in WalloniŽ en 3,2 in Brussel. 
- Zelfs in steden als Charleroi (0,8) en Luik (2,0) ligt het aantal fietsdiefstallen respectievelijk 8 en 2,5 keer lager dan in Antwerpen met 6,4 fietsdiefstallen pet 1000 inwoners..
- Leuven is de absolute kampioen van fietsdiefstallen: 23,2 per 1000 inwoners, tegenover andere studentensteden zoals Gent met 9,2 diefstallen en Hasselt met 5,0 diefstallen per 1000 inwoners is het toch extreem. Mechelen en Oostende met 9,8 fietsdiefstallen pet 1000 inwoners en Kortrijk met 13,0 springen er in negatieve zin nog bovenuit.
 
"Diefstallen gewapenderhand": 28% in Brussel maar dalend
 
- Op drie jaar tijd zijn de diefstallen gewapenderhand in Brussel afgenomen met 11,3% ondanks een lichte toename +1,5%. Voor BelgiŽ is er in 2011 een stijging met 1,6%.
- Vooral in Luik en Charleroi zijn diefstallen gewapenderhand een oud en blijvend zeer met respectievelijk 2,3 en 1,7 feiten per 1000 inwoners in 2011. In het Brusselse gewest worden 1,4 feiten geteld en in Antwerpen 1,1
- 28% van alle diefstallen gewapenderhand gebeuren in Brussel, in het Vlaamse gewest 30%
 
"Diefstallen met geweld zonder wapens" overal stijgend
 
- 43% van de diefstallen met geweld zonder wapens gebeurt in het Brussels gewest, en ze zijn in 2011 met 26,1% gestegen tegenover een stijging van 7,5% in het Vlaamse en 10,4% in het Waalse gewest.
- Met 8,4 feiten per 1000 inwoners komt Luik op het Brusselse hoge niveau, 4x hoger dan het gemiddelde voor BelgiŽ.
- Buiten Antwerpen met 4,7 feiten per 1000 inwoners zijn het Kortrijk, Gent en Oostende die met 2,5 diefstallen met geweld zonder wapens boven het Belgische gemiddelde van 2 feiten uitkomen, terwijl het Vlaamse Gemiddelde 1,0 bedraagt.
 
"Diefstallen in en aan de auto" na afname sinds 2006 terug stijging in 2011
 
- Diefstallen in en aan de auto zijn dalend sinds 2006 maar voor het eerst terug stijgend in 2011met 4,3% ook al is het dalend in WalloniŽ vooral dan omwille van de daling in Charleroi. Luik met 33,3 feiten per 1000 inwoners blijft evenwel de kop trekken voor Brussel met 26,8 feiten en Charleroi met toch nog 19,6 feiten.
- Oostende (15,0), Antwerpen (13,4), Vilvoorde (10,9) en Gent (10,5) liggen beduidend boven het gemiddelde in Vlaanderen dat 4,1 bedraagt.
- Het aantal feiten is netjes verdeeld tussen de gewesten, elk 1/3, wat betekent dat het in Brussel 3x meer voorkomt dan gemiddeld in BelgiŽ.
 
45% van de handtassenroven vinden in Brussel plaats (3.030 feiten voor BelgiŽ)
 
- Meer dan elke andere misdaad geeft een handtassenroof uiting aan de mentale, sociale, historische degeneratie van wie er zich toe leent. Het zijn misdrijven, evenzeer als grijpdiefstallen en zakkenrollerij uitgevoerd door lafaards, die zich sterker weten in een specifieke en tijdelijke situatie. Wie voor het eerst gefolterd wordt (zoals beschreven door Amery in Schuld en boete voorbij) of wie voor het eerst een persoonlijk bezit ziet ontnomen, of wie voor het eerst gewelddadig wordt aangepakt en daarbij persoonlijk goed ontnomen, die wordt onontkoombaar geconfronteerd met de onmenselijkheid van iemand van dezelfde menselijke soort, en dat betekent een volledige ommekeer in het bestaan en bewustzijn van iemand. Amery beschrijft de eerste klap die hij in Breendonk kreeg, na zijn gevangenneming door de Gestapo, als volgt: "De eerste klap brengt de arrestant hardhandig bij dat hij hulpeloos is, en daarom bevat die klap al het andere in de kiem. Foltering en dood in de cel, waarvan men misschien wist dat ze bestonden maar die als abstracte informatie toch iets levensvreemds behielden, ervaart men bij de eerste klap als reŽle mogelijkheden, zelfs als zekerheden. Men mag mij in het gezicht slaan. Je voelt je, zelfs in de sufheid van de eerste verbijstering, onmiddellijk een slachtoffer en besluit met dezelfde suffe zekerheid dat ze met je kunnen uithalen wat ze willen."
- Op het aandeel van Brussel dat 45% bedraagt in de handtassenrood die al sinds 2000 op de tabellen staat, mag niemand van de daders fier zijn. Evenmin op de beroving van oudere mensen, gehandicapten, kinderen, jongeren of wie dan ook die aangepakt en beroofd wordt. Luik, Charleroi en Antwerpen 'scoren' het 4 dubbele en Oostende nog het dubbele van het gemiddelde voor BelgiŽ.
- Ook al zijn aangegeven 'handtassenroven' met 3.030 maar een beperkt gegeven, de traumatisering die er het gevolg van is te vergelijken met de eerste fase, de eerste slag, die alles al in zich draagt, zoals Amery stelt, van wat de ene mens de andere in het verdere folteren aandoet.
 
Grijpdiefstallen (zie definities soorten misdrijven) (9.172 feiten voor BelgiŽ)
 
- Wie dacht dat hij het met de handtassenroof al gehad had met Brussel, wordt met de grijpdiefstallen nog wat meer wakker: 57% van de aangegeven grijpdiefstallen vindt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest plaats. Misschien dat de vermoedelijke opvolger van Glenn Audenaert zich daar eens serieus mee kan bezighouden in een gecoŲrdineerde actie met de scholen en alle opvoedingssystemen. In 2000 was het aandeel in de grijpdiefstallen voor Brussel nog maar 40%.
- Maar ook Luik, met 3,6 grijpdiefstallen per 1000 inwoners komt (on)aardig in de buurt van Brussel (4,70) en ook in Antwerpen (1,86) kent men er wat van.
 
Zakkenrollerij, het slinkse grijpen (39.313 feiten voor BelgiŽ)
 
-
In vergelijking met handtassenroof en grijpdiefstallen raakt de zakkenrollerij met 39.313 aangiftes 3x zoveel mensen. Ook hier vindt 43% van het mensenrollen plaats in Brussel, 4x meer dus dan het gemiddelde voor BelgiŽ, en 6x meer dan in het Vlaams gewest.
- Brussel, Luik en ook Oostende liggen met ongeveer 15 berovingen langs zakenrollen op 1000 inwoners op hetzelfde niveau, Antwerpen volgt op enige afstand met 9 feiten, voor Leuven en Gent met 8 en ook Hasselt zet zich hier op de misdrijfkaart met 7 zakkengerolden op 1000 inwoners in 2011. 
- (Groot)stedelijke omgevingen zijn een ideale omgeving voor persoons- en op waardevolle goederen gerichte criminaliteit. Wie vindt het antwoord?
 
Winkeldiefstallen, de omgekeerde wereld?
 
-
Met de winkeldiefstallen wordt terug demografische orde op zaken gesteld. 58% van de bevolking woont in het Vlaams gewest, welnu, 58% van de winkeldiefstallen vindt plaats in het Vlaams gewest. Brussel wordt hier gereduceerd tot een 'normaal' aandeel van 16%, dwz haar gemiddeld aandeel in de misdrijven dat 17,2% bedraagt.
- Minder dan de persoonsgerichte misdrijven zijn windeldiefstallen aan het (groot)stedelijke milieu gebonden
- Van de 13 onder de loupe genomen steden springen Leuven met 7 en Oostende en Antwerpen er met 6 feiten per 1000 inwoners lichtjes bovenuit. Kortrijk en Hasselt met 5 feiten en Genk, Mechelen en Sint-Niklaas met 4 feiten gaan nog Charleroi en Vilvoorde vooraf die 3 winkeldiefstallen tellen per 1000 inwoners.
 
"Met de eerste klap... eindigt een deel van ons leven...", Jean Amery

Tot slot nog een stukje van Jean Amery, filosoferend over z'n gevangenschap en foltering in Breendonk. Jean Amery is een schuilnaam voor Hans Mayer, zie verdere info op wikipedia
 
"De hoop op hulp, de zekerheid dat iemand ons uit een benarde situatie zal redden, behoort immers tot de meest fundamentele gevoelens van de mens, en waarschijnlijk ook van het dier. De oude Krapotkin, die het had over de 'onderlinge hulp in de natuur', en de moderne etholoog Lorenz, die de gedragingen van dieren heeft onderzocht, hebben dat zeer overtuigend aangetoond. De hoop op hulp is net als de 'struggle for life' een psychische constituent. Een seconde geduld, zegt de moeder tegen haar kind dat ligt te kreunen van de pijn, zo meteen komt de warme fles, een kop heerlijke thee, we laten jou toch zeker niet zo lijden! Ik schrijf u een medicijn voor, verzekert de arts ons, en die zal u beslist helpen. Zelfs op het slagveld vinden de ambulances van het Rode Kruis hun weg naar de gewonden. In bijna alle levensomstandigheden ervaart de mens het lichamelijke lijden altijd in combinatie met de hoop op hulp; het eerste wordt in evenwicht gehouden door het tweede. Maar met de eerste klap van de politievuist (in deze context de vuist van de misdadiger, de hand van wie rooft, nvdr), waartegen geen verweer bestaat en die door geen enkele helpende hand zal worden gepareerd, eindigt een deel van ons leven, en nooit kan men het nog tot leven wekken."

Jean Amery, verplichte lectuur voor alle jonge en oude "boefjes" (en ook politiemensen en alle anderen).

Tabel: Crimi-graad 2011per gewest, en gemeenten

BuG 162 on-line           Printversie BuG 162 (5 blz)

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be
www.npdoc.be
www.getuigen.be