BuG 161 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 10 juni 2012
 
Hoeveel supporters Europacuplanden in elke gemeente?
Jodenvernietiging WO2 laat lege tribunes na in Polen en OekraÔne


Tabel - 16 Europacuplanden met hoogste % per gemeente
Tabel - 16 Europacuplanden per gew, arr, prov + gemeente

BuG 161 on-line     Printversie BuG 161

Vorige vrijdag zag ik 'n buur uit z'n huis komen in een training met op z'n rug Russia. Ping, Europacup en Rusland zal wel spelen vandaag, en hoeveel van elke nationaliteit wonen er dan in de gemeente en in de andere gemeenten, en in welke gemeente wonen procentueel het meeste inwoners voor elk van de 16 voetballanden? En na het bekijken van de BBC-reportage zaterdagavond ook de vraag hoe het te begrijpen is dat in Polen en OekraÔne bij jongeren alleszins zulk een tekenen van nationaalsocialisme, racisme en antisemitisme zijn blijven voortbestaan of nog wortel vinden.

Hoeveel inwoners van de 16 Europacuplanden in BelgiŽ

De 16 landen die elkaar op het veld bekampen vertegenwoordigen 48,8% van alle 2,7 miljoen inwoners van vreemde afkomst in BelgiŽ. Als je 1,1 miljoen vreemdelingen apart neemt dan is 2/3 van hen vertegenwoordigd in de 16 Europacuplanden. De nieuwe Belgen zijn, zoals geweten, in grotere mate terug te vinden bij de inwoners van niet-Europese afkomst, alhoewel er toch ook 394.559 Belg geworden vreemdelingen terug te vinden zijn bij de 16 Europacuplanden. 

Aantal vreemdelingen, nieuwe Belgen + nageslacht 2012 vd 16 Eurocup
Europees voetbal  2012 - de 16 Vreemde-lingen Nieuwe Belgen Nat./Imm. saldo NB. Tot. vrmde afkomst
ItaliŽ 161.479 178.660 111.686 451.825
Frankrijk  149.886 71.665 46.822 268.372
Nederland  143.618 44.166 28.499 216.284
Spanje  47.754 21.170 13.496 82.420
Polen  54.804 13.826 4.859 73.489
Duitsland  40.472 17.560 11.465 69.497
Portugal  36.964 7.634 3.748 48.346
Engeland  24.954 10.718 6.860 42.532
Griekenland  14.414 10.694 5.466 30.574
Rusland  13.111 13.656 1.158 27.925
OekraÔne 3.570 2.313 353 6.236
Zweden  4.453 178 54 4.685
Ierland  3.844 365 206 4.415
TsjechiŽ  3.164 459 143 3.766
Denemarken 2.854 354 239 3.447
KroatiŽ  851 1.143 202 2.196
Totaal Euro-16 706.192 394.559 235.257 1.336.008
Totaal vreemde afkomst 1.143.042 1.049.903 545.542 2.738.486
Totale bevolking 6.326.713 1.107.054 3.542.537 10.976.304
% Euro-16 op totaal 61,8% 37,6% 43,1% 48,8%
Bron: npdata.be, extrapolatie 2006-2008 naar 2012    

 
ItaliŽ, Frankrijk en Nederland springen er met bijna 1 miljoen aanwezigen in BelgiŽ uit met Spanje, Polen, en Duitsland op verre afstand. Portugal, Engeland, Griekenland en Rusland doen op de 3de rij in aantal nog mee. De andere landen zullen enkel in de achterkamers hun ploeg in BelgiŽ volgen, OekraÔne, Zweden, Ierland, TsjechiŽ, Denemarken en KroatiŽ.

% van vreemde afkomst bij de 16 Europacuplanden per gewest

In de drie onderstaande tabellen wordt telkens per gewest de volgorde gegeven van de 16 Europacuplanden per gewest. Globaal woont 1/4 van alle inwoners met afkomst uit de 16 Europacuplanden in het Brusselse gewest, 1/3 in het Vlaams gewest en 42,8% in het Waalse, vooral door de Italiaanse aanwezigheid.

% afkomst 16 Europacuplanden in volgorde Vlaams gewest

  Vlaams Brussels Waals Totaal
Nederland  88,0% 5,4% 6,5% 100,0%
Rusland  56,0% 19,8% 24,2% 100,0%
OekraÔne 55,4% 20,4% 24,2% 100,0%
Engeland  47,4% 34,2% 18,4% 100,0%
TsjechiŽ  41,2% 44,3% 14,5% 100,0%
KroatiŽ  39,1% 24,0% 36,9% 100,0%
Polen  38,0% 51,3% 10,6% 100,0%
Ierland  36,9% 51,2% 11,8% 100,0%
Denemarken 33,4% 49,5% 17,2% 100,0%
Duitsland  32,0% 23,1% 44,9% 100,0%
Zweden  27,1% 53,0% 19,8% 100,0%
Portugal  25,5% 53,9% 20,6% 100,0%
Spanje  24,5% 44,8% 30,6% 100,0%
Griekenland  22,6% 51,1% 26,2% 100,0%
Frankrijk  14,5% 35,2% 50,3% 100,0%
ItaliŽ 13,4% 15,7% 70,9% 100,0%
Totaal Euro-16 31,8% 25,4% 42,8% 100,0%
Totaal vreemde afkomst 30,8% 35,4% 33,8% 100,0%
Totale bevolking 57,6% 10,1% 32,3% 100,0%

Enkel de OekraÔners, Russen en vooral Nederlands zijn in meerderheid aanwezig in het Vlaamse gewest. Ook Engelsen, Tsjechen, Kroaten, en Polen zijn voor meer dan 40% aanwezig. Ieren en Duitsers voor 1/3 en alle andere nationaliteiten minder dan 1/4.

% afkomst 16 Europacuplanden in volgorde Brussels gewest

  Vlaams Brussels Waals Totaal
Portugal  25,5% 53,9% 20,6% 100,0%
Zweden  27,1% 53,0% 19,8% 100,0%
Polen  38,0% 51,3% 10,6% 100,0%
Ierland  36,9% 51,2% 11,8% 100,0%
Griekenland  22,6% 51,1% 26,2% 100,0%
Denemarken 33,4% 49,5% 17,2% 100,0%
Spanje  24,5% 44,8% 30,6% 100,0%
TsjechiŽ  41,2% 44,3% 14,5% 100,0%
Frankrijk  14,5% 35,2% 50,3% 100,0%
Engeland  47,4% 34,2% 18,4% 100,0%
KroatiŽ  39,1% 24,0% 36,9% 100,0%
Duitsland  32,0% 23,1% 44,9% 100,0%
OekraÔne 55,4% 20,4% 24,2% 100,0%
Rusland  56,0% 19,8% 24,2% 100,0%
ItaliŽ 13,4% 15,7% 70,9% 100,0%
Nederland  88,0% 5,4% 6,5% 100,0%
Totaal Euro-16 31,8% 25,4% 42,8% 100,0%
Totaal vreemde afkomst 30,8% 35,4% 33,8% 100,0%
Totale bevolking 57,6% 10,1% 32,3% 100,0%

 
Meer dan de helft van de inwoners van Portugese, Zweedse, Poolse, Ierse, Griekse en Deense afkomst wonen in het Brusselse gewest. Spanje en Tsjechen voor +40% en Fransen en Engelsen met rond de 1/3 aanwezigheid in vergelijking met de andere gewesten. De andere landen voor minder dan 1/4 aanwezigheid met vooral de Italianen met 15,7% die het globale % naar omlaag drukken tot 25,4% bij de 16 Europacuplanden.

% afkomst 16 Europacuplanden in volgorde Waals gewest

  Vlaams Brussels Waals Totaal
ItaliŽ 13,4% 15,7% 70,9% 100,0%
Frankrijk  14,5% 35,2% 50,3% 100,0%
Duitsland  32,0% 23,1% 44,9% 100,0%
KroatiŽ  39,1% 24,0% 36,9% 100,0%
Spanje  24,5% 44,8% 30,6% 100,0%
Griekenland  22,6% 51,1% 26,2% 100,0%
OekraÔne 55,4% 20,4% 24,2% 100,0%
Rusland  56,0% 19,8% 24,2% 100,0%
Portugal  25,5% 53,9% 20,6% 100,0%
Zweden  27,1% 53,0% 19,8% 100,0%
Engeland  47,4% 34,2% 18,4% 100,0%
Denemarken 33,4% 49,5% 17,2% 100,0%
TsjechiŽ  41,2% 44,3% 14,5% 100,0%
Ierland  36,9% 51,2% 11,8% 100,0%
Polen  38,0% 51,3% 10,6% 100,0%
Nederland  88,0% 5,4% 6,5% 100,0%
Totaal Euro-16 31,8% 25,4% 42,8% 100,0%
Totaal vreemde afkomst 30,8% 35,4% 33,8% 100,0%
Totale bevolking 57,6% 10,1% 32,3% 100,0%

 
Inwoners van Italiaanse afkomst wonen voor 70,9% in het Waalse gewest, de Fransen voor 50,3%. Duitsers voor 44,9% en verder Kroaten, Spanjaarden voor 1/3 zijn alle andere nationaliteiten voor minder dan 1/4 in het Waalse gewest.

Aantallen van vreemde afkomst per land - extrapolatie 2012

Ter info de verdeling volgens gewest in aantallen 2012, voortgaande op de % verdeling tussen de gewesten in 2008, gezien later geen gegevens meer beschikbaar zijn gesteld door het AD SEI.

Aantal Eurocup-16 2012 vreemde afkomst per gewest in BelgiŽ
  Vlaams Brussels Waals Totaal
ItaliŽ 60.375 71.121 320.329 451.825
Frankrijk  39.020 94.334 135.019 268.372
Nederland  190.405 11.786 14.094 216.284
Spanje  20.211 36.960 25.248 82.420
Polen  27.959 37.732 7.798 73.489
Duitsland  22.206 16.057 31.234 69.497
Portugal  12.306 26.057 9.983 48.346
Engeland  20.160 14.542 7.830 42.532
Griekenland  6.920 15.631 8.022 30.574
Rusland  15.643 5.523 6.759 27.925
Oekraine 3.453 1.274 1.509 6.236
Zweden  1.272 2.484 929 4.685
Ierland  1.630 2.262 523 4.415
TsjechiŽ  1.551 1.667 547 3.766
Denemarken 1.150 1.705 592 3.447
KroatiŽ  859 527 810 2.196
Totaal Euro-16 425.120 339.662 571.226 1.336.008
Totaal vreemde afkomst 1.143.042 1.049.903 545.542 2.738.486
Totale bevolking 6.326.713 1.107.054 3.542.537 10.976.304

 
% supporters van de 16 Europacuplanden in elke gemeente in BelgiŽ

In een eerste tabel wordt voor elk van de 16 Europacuplanden het % afkomst gegeven naast Rijk en Gewest, per arrondissement, provincie en vooral de gemeente. Het is een plooitabel waar gemakkelijk de gemeente kan in geselecteerd. De % zijn gebaseerd op de berekening 2008, gezien later geen cijfers van per gemeente meer werden vrijgegeven. Het betreft dus minimale gegevens terwijl de verhouding tussen de gemeenten niet sterk geŽvolueerd is.

Tabel - 16 Europacuplanden per gew, arr, prov  gemeente

Gemeenten met hoogste % van  elk van de 16 Europacuplanden

In een plooitabel wordt voor BelgiŽ, en verder apart per geweest de gemeenten gegeven in volgorde van het % inwoners van vreemde afkomst voor elk van de 16 Europacuplanden.

Tabel - 16 Europacuplanden met hoogste % per gemeente

Wij distilleren hieruit enkele tabellen van enkele landen op gewestelijk niveau. Gegevens voor alle landen per gewest zijn langs de tabel gemakkelijk consulteerbaar.

Vlaams gewest

    Nederlanders in het Vlaams gewest  % op bev.
  BAARLE-HERTOG 66,7%
  RAVELS 41,2%
  HAMONT-ACHEL 41,0%
  LANAKEN 38,7%
  VOEREN 36,4%
  HOOGSTRATEN 29,6%
  ESSEN 26,7%
  RIEMST 23,6%
  NEERPELT 23,1%
  KINROOI 22,8%
  LOMMEL 19,2%
  MAASEIK 16,3%
  OUD-TURNHOUT 15,7%
  ARENDONK 15,4%
  BOCHOLT 15,3%
  KALMTHOUT 14,3%
  OVERPELT 13,5%
  ZUTENDAAL 11,8%
  DILSEN-STOKKEM 11,2%
  MAASMECHELEN 10,8%
  HECHTEL-EKSEL 10,6%
  SCHILDE 9,7%
  KAPELLEN 9,4%
  RETIE 8,6%
  OVERIJSE 7,8%
  WUUSTWEZEL 7,7%
  BRASSCHAAT 7,4%
  MERKSPLAS 7,2%
  TURNHOUT 6,5%
  KEERBERGEN 6,3%
  BREE 6,1%
  TERVUREN 5,9%
  VOSSELAAR 5,6%
  MEEUWEN-GRUITRODE 5,3%
  BILZEN 5,3%
  PEER 5,2%
  HOEILAART 5,0%

   

    Duitsers in het Vlaams gewest  % op bev.
  WEZEMBEEK-OPPEM 8,4%
  TERVUREN 6,4%
  KRAAINEM 5,0%
  OVERIJSE 3,5%
  ZAVENTEM 3,3%
  HOEILAART 2,3%
  KORTENBERG 1,8%
  SINT-GENESIUS-RODE 1,6%
  RIEMST 1,1%
  LINKEBEEK 1,0%
  BERTEM 1,0%

  

    Russen in het Vlaams gewest  % op bev.
  OOSTENDE 0,5%
  LEUVEN 0,3%
  ANTWERPEN 0,3%
  KUURNE 0,3%
  TURNHOUT 0,3%
  BRASSCHAAT 0,3%

  

    Italianen in het Vlaams gewest  % op bev.
  MAASMECHELEN 19,3%
  GENK 17,4%
  HOUTHALEN-HELCHTEREN 11,1%
  KRAAINEM 7,2%
  SINT-PIETERS-LEEUW 6,7%
  DROGENBOS 6,3%
  OPGLABBEEK 6,2%
  MACHELEN 5,7%
  ZAVENTEM 4,7%
  HEUSDEN-ZOLDER 4,4%
  WEZEMBEEK-OPPEM 4,2%
  DILSEN-STOKKEM 4,1%
  DILBEEK 3,6%
  WEMMEL 3,5%
  SINT-GENESIUS-RODE 3,3%
  OVERIJSE 3,1%
  BERINGEN 3,0%


Brussels gewest

    Spanjaarden in het Brussels gew.  % op bev.
  SINT-GILLIS 6,8%
  VORST 4,5%
  ETTERBEEK 4,2%
  ANDERLECHT 3,8%
  ELSENE 3,8%
  SINT-PIETERS-WOLUWE 3,7%
  SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 3,3%
  BRUSSEL 3,2%
  SINT-AGATHA-BERCHEM 2,7%
  UKKEL 2,7%
  KOEKELBERG 2,7%
  SINT-JANS-MOLENBEEK 2,5%
  SCHAARBEEK 2,4%
  OUDERGEM 2,4%
  GANSHOREN 2,3%
  JETTE 2,2%
  SINT-JOOST-TEN-NODE 2,1%
  EVERE 2,0%
  WATERMAAL-BOSVOORDE 1,2%

 

    Grieken in het Brussels gewest  % op bev.
  SINT-GILLIS 2,7%
  SINT-PIETERS-WOLUWE 2,6%
  SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 2,2%
  BRUSSEL 1,7%
  ANDERLECHT 1,7%
  ETTERBEEK 1,7%
  ELSENE 1,6%
  VORST 1,6%
  SCHAARBEEK 1,5%
  KOEKELBERG 1,5%
  OUDERGEM 1,3%
  SINT-AGATHA-BERCHEM 0,9%
  UKKEL 0,9%
  SINT-JANS-MOLENBEEK 0,9%
  WATERMAAL-BOSVOORDE 0,8%
  EVERE 0,8%
  JETTE 0,6%
  SINT-JOOST-TEN-NODE 0,5%
  GANSHOREN 0,5%

 

    Portugezen in het Brussels gewest  % op bev.
  SINT-GILLIS 7,5%
  VORST 3,7%
  ELSENE 3,3%
  ETTERBEEK 2,9%
  SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 2,3%
  ANDERLECHT 2,3%
  UKKEL 2,2%
  SINT-PIETERS-WOLUWE 1,8%
  OUDERGEM 1,5%
  SCHAARBEEK 1,5%
  EVERE 1,3%
  KOEKELBERG 1,3%
  BRUSSEL 1,2%
  SINT-JANS-MOLENBEEK 1,0%
  WATERMAAL-BOSVOORDE 0,9%
  GANSHOREN 0,8%
  SINT-AGATHA-BERCHEM 0,8%
  SINT-JOOST-TEN-NODE 0,8%
  JETTE 0,8%

  

    Polen in het Brussels gewest  % op bev.
  ETTERBEEK 5,0%
  SINT-GILLIS 3,9%
  SCHAARBEEK 3,0%
  VORST 2,8%
  SINT-JOOST-TEN-NODE 2,5%
  ELSENE 2,4%
  KOEKELBERG 2,1%
  ANDERLECHT 2,1%
  BRUSSEL 2,0%
  SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 1,9%
  OUDERGEM 1,9%
  GANSHOREN 1,8%
  JETTE 1,7%
  EVERE 1,7%
  UKKEL 1,6%
  SINT-PIETERS-WOLUWE 1,5%
  SINT-AGATHA-BERCHEM 1,3%
  SINT-JANS-MOLENBEEK 1,1%
  WATERMAAL-BOSVOORDE 0,7%


Waals gewest

    Italianen in het Waals gewest  % op bev.
  SAINT-NICOLAS 44,9%
  CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 36,5%
  LA LOUVIERE 36,5%
  MORLANWELZ 33,3%
  GRACE-HOLLOGNE 31,7%
  FONTAINE-L'EVEQUE 30,9%
  QUAREGNON 30,1%
  HERSTAL 28,1%
  CHATELET 26,2%
  SERAING 25,3%
  AISEAU-PRESLES 24,0%
  MANAGE 24,0%
  TUBIZE 24,0%
  FLEURUS 23,5%
  BOUSSU 23,4%
  FARCIENNES 23,4%
  COLFONTAINE 21,8%
  BINCHE 19,9%
  COURCELLES 19,6%
  CHARLEROI 18,6%
  ANDERLUES 18,3%
  FRAMERIES 17,4%
  BEYNE-HEUSAY 17,3%
  ANS 16,8%
  SAMBREVILLE 16,2%
  BERNISSART 15,7%
  FLERON 14,4%
  FLEMALLE 14,3%
  MONS 14,2%
  LIEGE 13,6%
  SAINT-GHISLAIN 13,5%
  REBECQ 11,4%
  DOUR 10,7%
  MONTIGNY-LE-TILLEUL 10,4%

  

    Fransen  
  ESTAIMPUIS 42,9%
  COMINES-WARNETON 41,7%
  MOUSCRON 28,2%
  PERUWELZ 16,3%
  QUIEVRAIN 14,2%
  BRUNEHAUT 12,6%
  AUBANGE 11,9%
  TOURNAI 11,8%
  ERQUELINNES 11,7%
  PECQ 11,4%
  MUSSON 10,5%
  RUMES 10,3%
  MOMIGNIES 9,7%
  ROUVROY 9,5%
  MESSANCY 9,1%
  BOUILLON 8,0%
  ANTOING 7,6%
  BERNISSART 7,5%
  VRESSE-SUR-SEMOIS 7,5%
  HONNELLES 7,1%
  LA HULPE 7,0%
  WATERLOO 7,0%
  BELOEIL 6,3%
  FLORENVILLE 6,1%
  CELLES 6,0%
  ARLON 6,0%
  VIRTON 5,9%
  HASTIERE 5,8%
  MEIX-DEVANT-VIRTON 5,6%
  QUEVY 5,6%
  LASNE 5,2%
  OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 5,1%

Gegevens voor alle landen en voor elk gewest zijn langs de tabel gemakkelijk consulteerbaar. Er is ook een rangorde gemaakt voor alle gemeenten van BelgiŽ zodat duidelijk wordt voor welke landen vreugde uitbarstingen zijn in de nabijgelegen huizen of cafťs wanneer een goal gescoord wordt. Of wie wil weten waar de Nederlanders afdruipen wanneer ze zich niet kunnen plaatsen voor de volgende ronde bv. Of waar de Kroaten wonen wanneer zij zich moesten plaatsen voor de finale.

En dan nog dit: het onverwerkte verleden van Polen en OekraÔne

Evenzeer als Vlaanderen maar in hogere mate, worstelen Polen en OekraÔne met hun oorlogsverleden. Niet voor niets wordt bv Prof. Adriaenssens gevraagd om de nefaste invloed te analyseren van een onverwerkt verleden van de ouders die actief mee deelgenomen hebben aan de jodenmoord in Polen en andere landen van Oost-Europa. Hoe deze jongeren op het juiste pad brengen door mee het verleden van ouders te verwerken. Op deze Poolse seminaries zijn vertegenwoordigers van vele andere Oost-Europese landen aanwezig.

Een excellent boek om hierover voor Polen inzicht te krijgen is "Quand la Pologne redecouvre ses juifs" van Jean-Yves Potel, met een samenvattend artikel (en bestelmogelijkheid) langs volgende link:
http://www.laviedesidees.fr/Quand-la-Pologne-redecouvre-ses.html.

Voor wat OekraÔne betreft is het boek "Shoah door kogels" van de Franse
pater Patrick Desbois een noodzakelijk aanknopingspunt. De tentoonstelling over het massaal neerschieten van joden in OekraÔne tussen 1941 en 1944 gebaseerd op het boek en onderzoekswerk van Patrick Desbois, zie http://www.belgium.be/nl/nieuws/2010/news_tentoonstelling_shoah_kogels.jsp voor de Brusselse tentoonstelling en http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/ukraine/en/en_index.htm , mag dan wel volledig genegeerd zijn door de 'herdenkingsinstituten' in BelgiŽ, het verslag van Marc Reynebeau als een van de weinig bezoekers van deze ook in het Nederlands opgemaakte tentoonstelling in het legermuseum te Brussel, staat nog als een klok:  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=NA2M73A2.

Voor een algemene info en beschouwing over de vernietigingsactie van het nationaalsocialisme op de joden, de Roma en de Sinti, zie http://www.dewereldmorgen.be/blog/jan-hertogen/2010/04/06/emigratie-een-zaak-van-leven-en-van-dood.

Jodenvernietiging laat lege tribunes na in Polen OekraÔne

Best is te beseffen dat de vernietiging van 3 miljoen Poolse Joden, ondermeer langs 1,5 miljoen executies met de kogel in OekraÔne (dat een goed stuk van het toenmalige Polen omvatte) en 1,7 miljoen vergassingen in de dodenkampen in Treblinka, Sobibor en Belzec aan de oostgrens van Polen met OekraÔne, in feite voor duizenden lege stoelen zorgt op de Europese kampioenschappen. Eigenlijk zouden deze afwezigen symbolisch dienen aanwezig gesteld in de stadia van Polen en OekraÔne.
 
Veel meer dan in West-Europa, met 0,5 miljoen vermoorde joden in vooral Auschwitz zijn het de 4 miljoen vermoorde joden in Polen, Oekraine en Belarus die deze landen ten gronde verminkt hebben en beroofd van het potentieel van deze burgers die nu in veel groter getal de Europese kampioenschappen zouden gevolgd hebben. Nu blijven slechts enkele duizenden joden die dan nog moeten opboksen tegen het antisemitisme waarvan zij (nog altijd) het voorwerp zijn. Ook Polen heeft bv z'n mei 1968 gekend maar dan van progroms tegen de 60.000 joden die er toen nog leefden en die daarna in grote getale vertrokken zijn. Polen is nog altijd in grote mate een 'jodenvrije' staat.

Dat geen enkele journalist of medium hieraan enige aandacht besteedt, analyse maakt, denkkracht ontwikkelt is moeilijk te begrijpen. Wie herwaardeert de journalistiek eens in deze tijden van onbeperkte informatie?

En wie het verslag wil lezen van m'n eerste exploratie in Polen kan even teruggrijpen naar http://www.npdoc.be/Lublin/.

Slotoverweging 1

Het wedervaren van de joden en 'zigeuners' onder het nationaalsocialisme is voor de migratie en de genealogie van de migratie van nu ook een waarschuwing om niet in hetzelfde bedje ziek te zijn, niet dezelfde denkcategorieŽn te gebruiken als waarmee de joden en 'zigeuners' door de eeuwen heen en meer speciaal onder het nationaalsocialisme werden bekeken, en waarvan we nu gelijkenissen zien in de wijze waarop de islam en de moslims worden gestigmatiseerd.
 
Slotoverweging 2

 
Dat er momenteel een opbod gebeurt rond het afnemen van de Belgische nationaliteit is niet alleen destabiliserend voor de rechtstaat maar ook in feite lachwekkend voor de 1.049.902 andere Belg geworden vreemdelingen die zich terecht mogen geprovoceerd voelen door bepaalde ministers en de intellectuele oneerlijkheid van hun discours, zeker ook omdat het gerecht nog geen enkele definitieve veroordeling heeft uitgesproken. Maar is, zoals bij Abou Jah Jah is gebleken, de overheid ondergeschikt aan het agenda van de staatsveiligheid in plaats van omgekeerd?

Tabel - 16 Europacuplanden met hoogste % per gemeente
Tabel - 16 Europacuplanden per gew, arr, prov + gemeente

 
Jan Hertogen
, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be