ANTWERPEN           ANTWERPEN         ANTWERPEN      
                                       
 
              Aantal Leefloners, Gedeeltelijk en volledig naar aard 2013-2016   Aantal Leefloners, Gedeeltelijk en volledig naar leeftijd 2013-2016  
                  2013 2014 2015 2016     2013 2014 2015 2016  
                ANTWERPEN           ANTWERPEN          
                Algemeen totaal 4.398 4.643 5.420 7.118   Algemeen totaal 4.398 4.643 5.420 7.118  
                  Studenten 157 143 139 217      -25 jaar 939 1.005 1.186 1.728  
                  Vluchtelingen 1.233 1.297 1.783 2.599      25-64 jaar 3.355 3.519 4.103 5.256  
                  Andere 3.008 3.203 3.498 4.302      65+ 104 119 131 134  
                Gedeeltelijk Leefloon 809 904 969 1.119   Gedeeltelijk Leefloon          
                  Studenten 117 109 108 147      -25 jaar 305 350 360 381  
                  Vluchtelingen 87 75 84 103      25-64 jaar 453 493 543 680  
                  Andere 605 720 777 869      65+ 51 61 66 58  
                Volledig Leefloon 3.589 3.739 4.451 5.999   Volledig Leefloon          
                  Studenten 40 34 31 70      -25 jaar 634 655 826 1.347  
                  Vluchtelingen 1.146 1.222 1.699 2.496      25-64 jaar 2.902 3.026 3.560 4.576  
                  Andere 2.403 2.483 2.721 3.433      65+ 53 58 65 76  
                                       
                                       
                                       
                                       
 
              Aantal UVW-werkloos en Volledige Leefloners 2013-2016   % UVW-werkloos en Volledige Leefloners 2013-2016  
          2013 2014 2015 2016     2013 2014 2015 2016  
                ANTWERPEN           ANTWERPEN          
                Totaal 15-64 jaar 27.099 27.777 27.224 27.949   Totaal 15-64 jaar 100% 100% 100% 100%  
                   UVW-werkloos 23.563 24.096 22.838 22.026      UVW-werkloos 87% 87% 84% 79%  
                   Volledig Leefloon 3.536 3.681 4.386 5.923      Volledig Leefloon 13% 13% 16% 21%  
                15-24 jaar 3.123 2.971 2.813 3.153   15-24 jaar 100% 100% 100% 100%  
                   UVW-werkloos 2.489 2.316 1.987 1.806      UVW-werkloos 80% 78% 71% 57%  
                   Volledig Leefloon 634 655 826 1.347      Volledig Leefloon 20% 22% 29% 43%  
                25-64 jaar 23.976 24.806 24.411 24.797   25-64 jaar 100% 100% 100% 100%  
                   UVW-werkloos 21.074 21.780 20.851 20.221      UVW-werkloos 88% 88% 85% 82%  
                   Volledig Leefloon 2.902 3.026 3.560 4.576      Volledig Leefloon 12% 12% 15% 18%