Portaal nieuwe immigratie  -   BuG 24   BuG 24-bis   BuG 25
Vreemdelingen  Nationaliteitsverandering  Artikel GvA  Standpunt GvA

Update: Nieuwe immigratie 1990 - 2007
Migratiedynamiek 1990-2005 Tabel

Grafiek

Vreemdelingen, nieuwe/oude Belgen, į+ 
Nieuwe Belgen, oude en nieuwe immigratie 
Evolutie aantal vreemdelingen 1990-2005
Evolutie aantal vreemdelingen 1962-2005 
Aantal vreemdelingen + Belgen 1962-2005 
Klik
Klik

Klik
Klik

Klik
Klik
Klik
Klik
Klik

  

Immigratie en emigratie van Belgen en Vreemdelingen - Tijdsreeks 1948-2004 update

Tabel Grafiek

Immigratie en emigratie van vreemdelingen
   Migratiesaldo vreemdelingen
Immigratie en emigratie van Belgen
   Migratiesaldo Belgen
Totale immigratie en emigratie in BelgiŽ
   Migratiesaldo Belgen en vreemdelingen

Klik

Klik

Klik

Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik

  

Nieuwe immigratie 1990 - 2005

Aantal

%

Per gewest 
Per nationaliteit 
Klik
Klik
   
  
     Per nationaliteit in het Vlaams gewest
     Per nationaliteit in het Brussels gewest
     Per nationaliteit in het Waals gewest

Klik
Klik
Klik

Klik
Klik
Klik