Ukkel                 Ukkel             Ukkel        
                                Voortgaande op de berekende migratieachtergrond volgens methodologie npdata