Gent                 Gent             Gent        
                                Voortgaande op de berekende migratieachtergrond volgens methodologie npdata