Genk                 Genk             Genk        
                                Voortgaande op de berekende migratieachtergrond volgens methodologie npdata