Waals gewest                         Waals gewest 3.586.361 inwoners 361.054  vreemdelingen