Oostende                         Oostende 70.609 inwoners 5.668  vreemdelingen