Leuven                           Leuven   98.172 inwoners 15.868  vreemdelingen