Gent                           Gent   251.185 inwoners 32.709  vreemdelingen