Factor -15/65+: 1,06     Aantal x Pendel-In tav (woon/werkend + Pendel-Uit): 0,9 x  
  Antwerpen 161.039 Totaal 240.775       15-64 jr Totaal Sectoren   Factor 15-29/50-64+: 1,17     Totaal werk in en uit gemeente: 307.545  % werk/wonen op tot. 30,7%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
  15-64 jaar: 324.707 187.792 werkend. 267.528  werkend in gemeente          Werkzaamheidsgraad: 57,8%            Activiteitsgraad: 67,9%   Werkzaamheidsgr. in gem.: 29,0% Werkz.graad uit gem.: 28,8%