BuG 491 - Bericht uit het Gewisse - 1 mei 2022

BuG 491 on-line       Print  Tablet  Smartphone (6p)

 ďAls ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in
BelgiŽ
Ē,Conner Rousseau, Humo, 26/04/2022". Wie
zijn de anderen, de 'ook' waar Rousseau op doelt,
dat is de essentie en finaliteit van zijn uitspraak?
Welke kenmerken bepaalt dit denken, waar wonen ze?
Is het in West-Vlaanderen dat deze denkbeelden de
grootste voedingsbodem vinden zoals uit een nadere
socio-demografische analyse en politiek impact blijkt?

"Wie door West-Vlaanderen rijdt voelt zich niet in
BelgiŽ" was misschien meer op z'n plaats geweest.

1. Kiesresultaten 2019 naar gemeente, West-Vlaanderen boven bij Vooruit, CD&V en Vlaams Belang.Hoe lang gaan nationale partijen, hun leden en militanten, zich nog de les laten lezen door het 'diepe Vlaanderen'? Is het de laatste reflex van de landelijkheid waar het beetje bij beetje doordringt dat de stedelijkheid instaat voor 's lands welvaart en welzijn, waarvan de migratie, met Molenbeek voorop het noodzakelijke en levende exponent is? Is de 'ook' van Rousseau geen schriele met doorslaande stem geuite kreet van onmacht en machteloosheid omdat de trein van de vooruitgang en de politieke zeggingskracht gemist is?

En als de N-VA Vooruit opvrijt is hun lage score in West-Vlaanderen, op een paar kustgemeenten na, daar allicht niet vreemd aan. Het zal daar kletteren de komende verkiezingen in West-Vlaanderen, met alle partijen die stemmen van elkaar afvangen en zo hun globale impact  verlagen, tot meerdere eer en glorie van de stedelijke partijen, de PVDA voorop?

Het politieke zwaartepunt, Vlaams en federaal lag tot nu toe in West-Vlaanderen, maar die periode lijkt voorbij, mede omdat zij de trein van de migratie en de diverse samenleving gemist hebben of oren hebben naar een racistisch, xenofoob of op uitsluiting gericht discours.

2. Waar zelfstandige tewerkstelling het hoogst isIn West-Vlaanderen het meest terug te vinden: zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep maar vooral ook zelfstandige 'helpers', dwz familie/kennissen die in een onderneming 'helpen' zonder werknemer te zijn en zonder volledig als zelfstandige erkend te zijn met een minimale bijdrage aan de sociale zekerheid.

3. Schijnzelfstandigheid maakt arbeid goedkoper voor wie er beroep op doet, en vervangt in feite het werknemersstatuut door een (schijn)zelfstandig statuut. De verhoudingsgewijze hogere aanwezigheid van inwoners met Poolse of Roemeense migratieachtergrond, alsmede een hogere tewerkstelling in de bouw zouden daar een aanduiding van kunnen zijn. 

4. Of is het de exclusie van de niet-Europeanen (Noord-Afrika/Zwart-Afrika) dat de dienst uitmaakt, de onbekendheid met het voor iedereen, buiten West-Vlaanderen, bekende?5. "Maar de meeste van die mensen zijn hier geboren" zegt Rousseau nog over de Molenbekenaren, maar ook van 'die mensen' hebben de West-Vlamingen weinig pap gegeten. Het zijn voor hen 'vreemde wezens, 'die mensen'. Het % per gemeente van Belgen met en vervolgens zonder migratieachtergrond, ze zijn het spiegelbeeld van elkaar.


6. In Molenbeek woont van alle Belgische gemeenten, het hoogste % moslims, een reden voor de niet-moslims om zich er niet meer in BelgiŽ te voelen, is het daarom te doen, ook al zijn 'ze' in BelgiŽ geboren? % Moslims en % niet-moslims per gemeente in BelgiŽ.De ene kaart is de spiegel van de andere.

7. Waar is het gebruik van sociale zekerheid en oa RVA-uitkeringen om niet te werken het hoogst? Na het kaartje van Tijdelijke werkloosheid volgt het kaartje van SWT, voltijds brugpensioen (in afbouw). 

8. Waar het gemiddeld inkomen na Limburg het laagste is en de belastingsontwijking (en fraude?) het hoogst is.


Hoe te verklaren dat het % werkenden in West-Vlaanderen het hoogst is en % inkomen het laagst? Enkel wie geld heeft kan belastingen ontwijken.

Slotoverweging/-conclusie: Is niet Molenbeek maar West-Vlaanderen BelgiŽ-vreemd?

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven".