BuG 457 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 26 juli 2020

Update
27/07/2020: Dagcijfers 26/07/2020

BuG 457 on-line          Print  Tablet  Smartphone (6p)

"
Kan in Antwerpen de besmettingscurve afgevlakt en
in ander gemeenten zoals Mechelen, afgebroken
?"

Wordt Antwerpen het Lombardije aan de Schelde?

Besmettingen BelgiŽ stijgen op 1 dag van 344 tot 521.
Geen samenhang migratieachtergrond en besmetting

Dagcijfers besmettingen gemeenten 31/03-25/07/2020
  
Antwerpen

2x meer besmettingen in de laatste week tav voorgaande
maar de incidentie is 112 per 100.000 inwoners

Mechelen

15x meer besmettingen in de laatste week tav voorgaande
maar de incidentie is 18 per 100.000 inwoners

Bijkomende besmettingen 19/07-25/07/2020, aantal en %
  Bevolking 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul
BelgiŽ 11.472.892 184 197 162 366 214 344 521
  Vlaams 6.621.753 155 141 124 243 135 227 421
  Brussels 1.211.026 7 11 16 20 23 30 46
  Waals 3.640.113 22 45 22 103 56 87 54
BelgiŽ 11.472.892 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  Vlaams 6.621.753 84% 72% 77% 66% 63% 66% 81%
  Brussels 1.211.026 4% 6% 10% 5% 11% 9% 9%
  Waals 3.640.113 12% 23% 14% 28% 26% 25% 10%

Inleiding

Dit bericht gaat verder op de dagcijfers die nog dagelijks in de database van Sciensano worden gepubliceerd maar waarvan geen sprake (meer) is in de Sciensano-rapporten of in de media. Zij gaan uitsluitend verder op de 'geconsolideerde besmettingsaantallen', voorzover we begrijpen, de aantallen op de dag dat de besmetting is vastgesteld, en niet de dag van rapportering aan Sciensano. De dagcijfers die tot voor enkele weken dagelijks werden gepubliceerd laten toe de reŽle evoluties te volgen tot en met de dag dat men in kennis is van de besmetingen per gemeente. Sinds 31/03/2020 volgt npdata.be deze besmettingscijfers dagelijks op en stelt ze integraal ter beschikking van premier WilmŤs en elkeen die er een boodschap aan wil hebben. Alle hiernavolgende tabellen en grafieken zijn afgeleiden van deze database, zodat elkeen er het  volledig inzicht rond welk item ook er uit kan afleiden.

In dit bericht stellen we een uitgebreider set tabellen, grafieken en kaartjes ter beschikking van al wie belanghebbende is bij het behoud van de gezondheid en de vermindering van de mortaliteitsrisico's en van wie daarover adviezen kan geven en beslissingen nemen.

1. De Europese kleurcodes ECDC - een wake-up?

Het European Centre for DiseasePrevention and Control publiceert sinds kort kaartjes met een opdeling van landen en regio's naar aantal incidenties (besmettingen per 100.000 inwoners) in de de laatste twee weken voor de telling. Van incidentie 1-19 geldt de gele kleur, van 20-59 de oranje, van 60-119 de lichtbruine en 120+ de bruine kleur.

We hebben twee kaartjes aangemaakt:
1.1 Het aantal incidenties per gemeente in de laatste twee weken voor 25/07/2020. Wit= geen besmettingen, van groen tot rood een verhoogde incidentie. De gemeente aanklikken voor de incidentie.


Link naar het interactieve gemeentekaartje

1. 2. Voor een grotere zichtbaarheid werden de 28 gemeenten met 60-119 incidentie ingekleurd met lichtgroen, de 7 gemeenten met 120+ in rood.


Link naar het interactieve gemeentekaartje

2. Waar zijn 90 vastgestelde besmettingen gebleven?

Voor wie de moeite neemt om de dagcijfers zoals geteld door Sciensano naast de WHO-cijfrs te zetten stelt zich de vraag naar het verschil op 22/07/2020. Vanaf 31/07/2020 tot 21/07/2020 is er, op enkele eenheden na, altijd een volledige overeenkomst geweest tussen de dagelijks door Sciensano gepubliceerde dagcijfers en de cijfers zoals doorgegeven aan de WHO. Ook vanaf 23/07/2020 is er conformiteit. Maar wat met de cijfers van 22/07/2020: zijn er te weinig besmettingen doorgegeven aan de WHO, of is er een mistelling/-rapportering gebeurd bij Sciensano en zullen deze 90 nog toegevoegd worden bij de WHO of afgetrokken worden bij Sciensano?

Ook de geconsolideerde cijfers lossen dit raadsel niet op. Er is wel goed te zien, dat met een zekere achterstand op de dagcijfers, de geconsolideerde cijfers een beeld geven van het ogenblik van vaststelling van de besmetting, ook al is de achterstand maar drie tot vier dagen, voor maandag 20/07 vijf dagen. Intussen wordt de ter beschikking staande kennis van de dagcijfers miskend.

BelgiŽ: WHO, Sciensano: dagcijfer en geconsolideerd
  WHO Sciensano dagcijfers Sciensano geconso-lideerd  Verschil WHO en dagcijfers
11/jul 137 137 63 0
12/jul 101 97 43 -4
13/jul 74 71 224 -3
14/jul 100 91 206 -9
15/jul 158 161 258 3
16/jul 199 196 221 -3
17/jul 261 256 271 -5
18/jul 207 209 121 2
19/jul 187 184 70 -3
20/jul 201 195 425 -6
21/jul 164 162 145 -2
22/jul 276 366 534 90
23/jul 220 214 302 -6
24/jul 352 344   -8
Totaal tot 21/07 1.789 1.758 2.047 -31
Totaal tot 22/07 2.065 2.124 2.581 59
Totaal tot 23/07 2.285 2.338   53
Totaal tot 23/07 2.637 2.682   45

3. Bijkomende besmettingen per dag 19/07-25/07/2020

Bijkomende besmettingen 19/07-25/07/2020
  Bevolking 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul
BelgiŽ 11.472.892 184 197 162 366 214 344 521
Vlaams 6.621.753 155 141 124 243 135 227 421
   Antwerpen 1.867.164 121 80 72 157 53 124 313
   Vlaams-Brabant 1.155.148 6 2 10 16 10 11 21
   West-Vlaanderen 1.200.129 10 39 10 18 39 24 14
   Oost-Vlaanderen 1.523.117 7 10 14 33 11 30 46
   Limburg 876.195 11 10 18 19 22 38 27
Brussels 1.211.026 7 11 16 20 23 30 46
Waals 3.640.113 22 45 22 103 56 87 54
   Waals-Brabant 405.952 0 2 3 5 2 5 7
   Henegouwen 1.343.635 13 17 7 32 3 38 9
   Luik 1.108.481 7 14 7 39 44 28 27
   Luxemburg 286.571 0 8 4 8 4 8 5
   Namen 495.474 2 4 1 19 3 8 6

4. Bijkomende besmetting per dag 19/07-25/07/2020, % per provincie en gewest

Bijkomende besmettingen 19/07-25/07/2020, % provincies en gewest
  Bevolking 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul
BelgiŽ 11.472.892 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vlaams 6.621.753 84% 72% 77% 66% 63% 66% 81%
   Antwerpen 1.867.164 66% 41% 44% 43% 25% 36% 60%
   Vlaams-Brabant 1.155.148 3% 1% 6% 4% 5% 3% 4%
   West-Vlaanderen 1.200.129 5% 20% 6% 5% 18% 7% 3%
   Oost-Vlaanderen 1.523.117 4% 5% 9% 9% 5% 9% 9%
   Limburg 876.195 6% 5% 11% 5% 10% 11% 5%
Brussels 1.211.026 4% 6% 10% 5% 11% 9% 9%
Waals 3.640.113 12% 23% 14% 28% 26% 25% 10%
   Waals-Brabant 405.952 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1%
   Henegouwen 1.343.635 7% 9% 4% 9% 1% 11% 2%
   Luik 1.108.481 4% 7% 4% 11% 21% 8% 5%
   Luxemburg 286.571 0% 4% 2% 2% 2% 2% 1%
   Namen 495.474 1% 2% 1% 5% 1% 2% 1%

5. Evolutie incidentie per dag en per week 19/07-25/07/2020

Incidentie (/100.000) 19/07-25/07/2020
  Bevolking 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul
BelgiŽ 11.472.892 1,6 1,7 1,4 3,2 1,9 3,0 4,5
Vlaams 6.621.753 2,3 2,1 1,9 3,7 2,0 3,4 6,4
   Antwerpen 1.867.164 6,5 4,3 3,9 8,4 2,8 6,6 16,8
   Vlaams-Brabant 1.155.148 0,5 0,2 0,9 1,4 0,9 1,0 1,8
   West-Vlaanderen 1.200.129 0,8 3,2 0,8 1,5 3,2 2,0 1,2
   Oost-Vlaanderen 1.523.117 0,5 0,7 0,9 2,2 0,7 2,0 3,0
   Limburg 876.195 1,3 1,1 2,1 2,2 2,5 4,3 3,1
Brussels 1.211.026 0,6 0,9 1,3 1,7 1,9 2,5 3,8
Waals 3.640.113 0,6 1,2 0,6 2,8 1,5 2,4 1,5
   Waals-Brabant 405.952 0,0 0,5 0,7 1,2 0,5 1,2 1,7
   Henegouwen 1.343.635 1,0 1,3 0,5 2,4 0,2 2,8 0,7
   Luik 1.108.481 0,6 1,3 0,6 3,5 4,0 2,5 2,4
   Luxemburg 286.571 0,0 2,8 1,4 2,8 1,4 2,8 1,7
   Namen 495.474 0,4 0,8 0,2 3,8 0,6 1,6 1,2

6. Voortschrijdende incidentie per week

Voortschrijdende incidentie per week 19/07-25/07/2020
  Bevolking 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul
BelgiŽ 11.472.892 10 11 12 14 14 15 17
Vlaams 6.621.753 12 14 15 17 17 17 22
   Antwerpen 1.867.164 22 25 28 34 33 36 49
   Vlaams-Brabant 1.155.148 7 6 7 8 7 7 7
   West-Vlaanderen 1.200.129 13 15 14 14 15 12 13
   Oost-Vlaanderen 1.523.117 5 5 6 7 7 7 10
   Limburg 876.195 11 11 12 12 14 16 17
Brussels 1.211.026 9 10 11 11 11 11 13
Waals 3.640.113 7 7 7 9 10 11 11
   Waals-Brabant 405.952 4 4 4 5 4 5 6
   Henegouwen 1.343.635 7 8 8 9 8 9 9
   Luik 1.108.481 5 6 6 9 12 13 15
   Luxemburg 286.571 18 21 18 18 18 16 13
   Namen 495.474 4 5 5 8 8 9 9

7 .Voortschrijdend % evolutie laatste week tav voorgaande week

Voortschrijdend % evolutie besmettingen week tav voorgaande week
  Bevolking 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul
BelgiŽ 11.472.892 75% 84% 85% 93% 84% 66% 84%
Vlaams 6.621.753 84% 89% 97% 104% 90% 71% 103%
   Antwerpen 1.867.164 156% 165% 203% 213% 173% 143% 188%
   Vlaams-Brabant 1.155.148 73% 46% 48% 55% 34% 17% 1%
   West-Vlaanderen 1.200.129 35% 55% 29% 22% 22% -17% -3%
   Oost-Vlaanderen 1.523.117 44% 33% 46% 79% 63% 69% 125%
   Limburg 876.195 34% 33% 36% 25% 38% 71% 56%
Brussels 1.211.026 17% 27% 43% 32% 30% 13% 19%
Waals 3.640.113 85% 105% 75% 97% 99% 79% 62%
   Waals-Brabant 405.952 -17% 0% 6% 57% -15% 0% 50%
   Henegouwen 1.343.635 129% 145% 117% 100% 46% 55% 36%
   Luik 1.108.481 27% 38% 36% 81% 226% 161% 159%
   Luxemburg 286.571 174% 216% 65% 71% 53% 2% -30%
   Namen 495.474 250% 317% 317% 322% 333% 267% 126%

8. Incidentie ECDC, incidentie laatste 2 weken naar gewest/provincie met aanduiding kleurcodes

Voortschrijdende incidentie (/100.000) de laatste twee weken (ECDC)
  Bevolking 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul
BelgiŽ 11.472.892 16 17 18 21 21 23 27
Vlaams 6.621.753 19 21 22 25 25 28 33
   Antwerpen 1.867.164 31 35 38 45 46 51 66
   Vlaams-Brabant 1.155.148 11 11 11 12 12 12 13
   West-Vlaanderen 1.200.129 22 25 24 25 27 28 26
   Oost-Vlaanderen 1.523.117 8 9 9 11 11 12 14
   Limburg 876.195 19 19 21 22 23 26 27
Brussels 1.211.026 17 18 19 19 20 21 23
Waals 3.640.113 10 11 11 14 14 16 17
   Waals-Brabant 405.952 8 8 9 9 9 9 10
   Henegouwen 1.343.635 10 11 11 13 13 15 15
   Luik 1.108.481 9 10 11 14 16 19 21
   Luxemburg 286.571 25 28 29 29 30 32 31
   Namen 495.474 5 6 6 9 10 11 13

8. Incidentie ECDC, gemeenten met 60+ incidentie laatste 2 weken met aanduiding kleurcodes

Voortschrijdende incidentie (/100.000) totaal laatste twee weken (ECDC)
  Bevolking 19/jul 20/jul 21/jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul
AUBANGE 17.075 240 264 275 293 293 310 305
BRAIVES 6.382 110 110 110 298 298 298 298
LEDEGEM 9.681 269 279 258 248 269 258 248
ANTWERPEN 527.763 72 80 86 105 108 117 153
HEUSDEN-ZOLDER 33.874 118 130 139 130 130 145 151
LINT 8.635 35 81 127 127 127 139 151
BOOM 18.526 70 70 76 81 92 113 135
BORSBEEK 10.943 27 37 37 46 46 64 128
TORHOUT 20.438 59 93 93 93 108 113 113
LINKEBEEK 4.697 106 106 106 106 106 128 106
MOORSLEDE 11.429 96 96 96 96 105 105 105
RANST 19.184 21 21 52 63 68 78 104
KONTICH 21.184 47 71 76 76 80 85 104
KORTEMARK 12.659 63 118 111 111 111 111 103
WOMMELGEM 12.936 46 54 77 85 85 100 100
DISON 15.230 59 59 46 53 66 85 92
LIMBURG (LIMBOURG) 5.902 0 0 0 0 68 85 85
LIERNEUX 3.565 56 56 56 56 56 56 84
BERINGEN 46.558 39 41 52 52 54 79 84
OPWIJK 14.741 75 75 75 75 68 68 81
EDEGEM 22.231 40 40 49 49 49 49 76
AARTSELAAR 14.423 28 35 35 42 42 62 76
ZWIJNDRECHT 19.146 16 42 42 47 47 57 73
HOUTHALEN-HELCHTEREN 30.540 79 82 82 82 79 72 72
VERVIERS 55.111 31 31 31 31 44 56 71
SCHELLE 8.534 35 35 59 70 70 70 70
LENDELEDE 5.783 104 104 86 86 52 69 69
MORTSEL 26.170 34 34 34 34 34 31 69
LICHTERVELDE 8.954 11 22 22 22 45 67 67
HANNUIT 16.636 30 42 48 54 66 66 66
MUSSON 4.656 43 43 43 43 43 43 64
HERVE 17.628 0 0 0 11 45 62 62
MOERBEKE 6.566 0 0 0 61 61 61 61
VILLERS-LE-BOUILLET 6.599 15 30 30 45 45 61 61
MESSANCY 8.266 48 48 60 60 60 60 60
HEMIKSEM 11.602 17 17 34 43 43 43 60

9. Geen relevante samenhang Migratieachtergrond/Besmetting

Een berekening van de samenhang tussen % migratiechtergrond en incidentie van coronabesmetting langs de Pearsons correlatie coŽfficiŽnt is praktisch nihil:

Bij de verdere afname van het aantal besmettingen eind april verminderde de al zeer lange correlatie van 0,1 naar negatief met wisselende waarden rond 0,1 toen het aantal besmettingen tussen de 80 en de 90 lag. Vanaf 14 juli nam de Pearsons correlatie af van 0,1 tot 0,05 en was er in feite, vergeleken van gemeente tot gemeente, geen samenhang met de incidentie besmettingen. Binnen gemeenten of steden kunnen er uiteraard verschillen voorkomen, maar tussen gemeenten geeft migratieachtergrond geen differentiatie: Antwerpen, 56% migratieachtergrond, Brussels gewest, 82%, Gent, 39% en Mechelen 35%.

10. % Bevestigde besmettingen op het aantal testings

Op de linkeras worden het aantal testings en bevestigde gevallen uitgezet. Op de rechteras het % bevestigde gevallen. Daarmee wordt duidelijk dat het aantal positieve testings hoog was, en hoger werd in de beginfase van de verspreiding van het virus. Pas nadat de eerste besmettingsgolf geluwd was, verhoogde het aantal testings drastisch. Op onderstaande grafiek vanaf 1 mei 2020 is duidelijk dat zelfs bij hoog aantal testings, het aantal bevestigde gevallen tussen 1 en 2% schommelde en de laatste dagen tussen 2 en 4% gestegen is.

11. BelgiŽ en Spanje kruisen neergaand Zweden

BelgiŽ gaat van geel naar oranje, en Zweden van rood naar oranje volgens de ECDC-kaartjes, en wat gebeurt er dan, jawel dan kruisen ze elkaar in tegengestelde zin op de besmettingscurves. Zweden heeft enkele dagen geleden gesteld dat een echte evaluatie van hun íandere' aanpak maar kan gebeuren op de lange(re) termijn. Misschien is die termijn al aangebroken.

Maar een zaak is zeker, zolang Amerika niet uit de problemen geraakt zal niemand, zelfs met vaccin, rust en vrede kennen. De oorlog die nu intern opgezet wordt in Portland (en elders) om verkiezingen naar Trumps hand te zetten zullen klein bier zijn met wat dan de wereld, en de Amerikaanse bevolking, te wachten staat. Of moet het ook in dit grotere verband slechter en erger worden voor het beter wordt, zoals Trump recent Marx parafraseerde met de Verelendungstheorie. Of ligt in die uitspraak al het nieuwe Amerika verscholen?

Zoals de NYTimes vandaag nog vaststelt is de besmettigscurve ťn de dodencurve (voor de 4de dag op rij meer dan 1.100 doden) in de VS en de meeste staten nog altijd stijgend. En wat besmettingen betreft is er geen echte vertraging zo stelt de NYT vast, alhoewel die op de curve toch wel te zien is, maar het is verre van een 'plateau'.

Spanje schakelt een versnelling hoger wat besmettingen betreft, met BelgiŽ in z'n spoor. Spanje heeft de Zweedse curve al gekruist, voor BelgiŽ zal dit morgen of overmorgen gebeuren.

Tot besluit

Er is een fikse opstoot  bezig van het virus, de curves in de gemeenten moeten afgevlakt worden, beter nog de curves moeten breken door de huisartsen en wijkgezondheidscentra met personele kracht te ondersteunen om zo vlug besmettingen vast te stellen, te traceren en te lokaliseren en al degenen die met besmette personen in aanraking kwamen vervolgens te isoleren (quarantaine, desgevallend specifieke lockdowns), te controleren en te ondersteunen. De vermindering van sociale contacten, beperking van de bubbel en het constant houden ervan liggen nu, meer dan ooit voor de hand. En misschien een corona-commissaris benoemen, zoals Sofie Merckx voorstelt.

Jan Hertogen, socioloog