BuG 432 ľ Bericht uit het Gewisse ľ 14 augustus 2019
    
BuG 432 on-line                 Print  Tablet,  Smartphone (3p)

Christen Democraten houden Extreem-Rechts
van de macht in Vlaanderen, anders dan in 1933
waar ze Hitler mee aan de macht brachten.

De Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP)
haalde 43,9% in 1933, N-VA en Vlaams Belang 44,1% in 2019.

Hopelijk nemen de arbeidersbeweging en alle onderdelen
van de katholieke economische macht het nu over in
 de CD&V en kuisen ze de 'startnota' ten gronde uit.

Zie ook update mbt de Nieuwkomers en erkenning asiel.

Er is ook een correctie gebeurd mbt % stemmen dat de NSDAP in 1933 behaald heeft. Na de tegenvallende uitslag van de NSDAP in 1932, nl 33% wat 4% minder was dan het jaar voordien, werd in 1933 43,9% opgetekend, maar 0,2% minder dus dan het gezamenlijke stemmenpercentage van Vlaams Belang en N-VA samen voor de kamer in 2019. Niet dat zij zomaar te vergelijken zijn met de NSDAP maar wel dat het de Christen-democratie geweest is die in 1933 hen mee het ticket naar de macht gegeven heeft, wat nu ook het geval had kunnen zijn indien de CD&V of Open-VLD met het Vlaams Belang en N-VA in zee gegaan waren of hen gedoogd had.

Maar cirkel (van de democratie) kan zich sluiten als de PS, MR en Ecolo, samen met sp.a, Open-VLD en de CD&V, Vlaanderen, langs BelgiŰ terug op het spoor van de toekomst zet. De CD&V heeft er de sleutel voor.

Link: N-VA of Vlaams Belang op de eerste plaats
Link: N-VA of  Vlaams Belang niet op de eerste plaats

Link: CD&V op de eerste plaats
Link: Open-VLD op de eerste plaats
Link: sp.a op de eerste plaats
Link: Groen op de eerste plaats

Tabel: Uitslagen 2018 en 2019 (1ste plaats) (met sorteermogelijkheid)

Het beeld van Duitsland met de stemresultaten van NSDAP

Merk de regio's waar NSDAP meer dan 45% haalt, dat is
vergelijkbaar met de impact van Vlaams-Belang en N-VA.

Kaartje waar N-VA of Vlaams Belang op de eerste plaats staan

Link:
N-VA of Vlaams Belang op de eerste plaats

De Canon van collaboratie, nationalisme en collectief ego´sme

De nawerking van de collaboratie, het nationalisme en het ego´sme in een kaartje samengebald, waar blijft de katholieke actie, de Vlaamse generositeit en solidariteit, de echte canon van de strijd tegen de armoede en voor sociale zekerheid, wat zal de plaats zijn van het verzet tegen de bezetters en hun collaborateurs, zowel de Spaanse als de Duitse, de strijd voor het herstel en behoud van de democratie?

In welke gemeenten zijn N-VA en Vlaams Belang niet de eerste?

Link: N-VA of  Vlaams Belang niet op de eerste plaats

Op m'n Facebook-pagina, kaartjes partijen zijn de kaartjes ook verder te ontdekken en te delen. We hernemen hier, ook voor wie niet op Facebook 'zit', het aangevulde bericht:

In 1933 haalde de NSDAP 33% van de stemmen in Duitsland, in 2019 in Vlaanderen waren Rechts (N-VA) en Extreem-Rechts (Vlaams Belang) samen goed voor 44,1% van de stemmen (Kamer). Het grote verschil met 1933 is dat de Christen Democratie toen samen met de NSDAP Hitler aan de macht bracht. De Christen Democratie in Vlaanderen houdt deze boot af en wil enkel scheep gaan met Rechts, met uitsluiting van Extreem Rechts.

Een FB-vriend heeft volgende aanvulling gegeven over de wijze waarop de Christen Democratie Hitler mee gelegitimeerd heeft in 1933:

"De partijen in het nieuwe kabinet met Hitler als Reichskanzler bestonden uiteindelijk uit een coalitie tussen de NSDAP, de Duitse Nationale Volkspartij (DNVP heel conservatief) en enkele partijlozen uit het voorgaande kabinet-Schleicher. De Christen Democraten komen pas in beeld als ook zij de Volmachtenwet van maart mee ondertekenen. De communisten waren al verboden en de socialisten waren de enigen die tegenstemden.De Christen Democraten hebben zich door de Paus laten ompraten om het concordaat tussen Hitler en Rome veilig te stellen. (Dat beloofde o.a. bescherming voor de katholieken in ruil voor trouw aan Hitler)."

'Start'nota of blindstaarnota?


Wat de 'startnota' betreft kan men evenwel de ogen niet sluiten voor de fascisto´de elementen erin. Wat de joden waren voor het nationaal-socialisme in 1933, zijn nu de inwoners met migratieachtergrond. En ook de absolute leugen van oa De Wever dat de halve wereld zou willen aanschuiven aan het buffet van de sociale zekerheid in BelgiŰ, tot twee maal toe herhaald in Terzake.

De benadering van 'Nieuwkomers' is 'fascisto´de', dwz op uitsluiting gericht van specifieke bevolkingsgroepen gericht, of, zoals het Minderhedenforum stelt in DM van 14/08/2019: "
Mensen van buitenlandse herkomst worden afgeschilderd als mensen die de rechtstaat niet respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet zouden opnemen".

In 2017 waren er bv 49.000 Nieuwkomers in Vlaanderen, waarvan 25% Turks of Maghreb, 35% andere niet-Europees en 40% Europese nieuwkomers. Hierin zijn ook alle kinderen van vreemdelingen Ún van Belg geworden vreemdelingen in het verleden inbegrepen die in 2017 in Vlaanderen geboren zijn, in de grootteorde van 5.500 (enkel kinderen van vreemdelingen). Ook het verhuissaldo van vreemdelingen naar en van het Vlaams gewest, ongeveer 4.300. Hierbij nog een kaartje van de Nieuwkomers zoals gedestilleerd uit de jaarlijkse loop van de bevolking van 1989 tot 2017. Nieuwkomers zijn het verschil tussen het aantal vreemdelingen in jaar N+1 en jaar N plus de Belgwordingen in dat jaar.

Van de 41.464 Nieuwkomerssaldo (nieuw ingeschreven in de Burgerlijke Stand min de uitgeschreven vreemdelingen) zijn er in het Vlaamse gewest 7.725 erkende Vluchtelingen, die vanuit het wachtregister asiel ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, dat is 19% en dit in een jaar dat er na de piek van asielaanvragen in 2015 vel erkenningen waren. Gemiddeld is dit evenwel minder dan 10%; Maar het is vooral rond deze groep dat verhaaltjes verteld worden van 'massa-immigratie' en dat de indruk gewekt wordt dat alle Nieuwkomers in feite economische vluchtelingen zijn, en dan nog uit zwart Afrika. Puur volksbedrog, waarin de 'klassieke' partijen het evidente wederwoord tav Rechts Extreem-rechts niet geven en de journalistieke code van objectieve informatie blijkbaar niet van toepassing is. Welk demograaf of medewerker van Myria is ooit al eens in Terzake of de Afspraak uitgenodigd om hierover de evidentie en voor iedereen toegankelijke informatie te geven?

Goed dat er migratie en nieuwkomers zijn, anders was Vlaanderen een uitstervende regio die in de komende decennia, en al voelbaar de komende jaren, 'werkvolk' te kort komt. Willen de Vlamingen, de bange blanke mannen en vrouwen die werk hebben in de industrie, een woning bezitten, voluit van de sociale zekerheid (RVA, Arbeids-ongeschiktheid) genieten, veel meer dan de in het land aanwezige 'migranten', en die voor het Vlaams Belang stemmen, nog aan een buffet aanzitten, dan is het dank zij de migratie uit het verleden Ún in de toekomst.


Lokale macht en de macht van de lokalen.


De macht van de gemeentelijke bevolking over de hogere bestuursniveau is nog wat anders dan de lokale macht zoals ze uit gemeenteraadsverkiezingen blijkt.


Wie de macht heeft kan de rest het zwijgen opleggen of naar z'n
pijpen doen dansen. Een blik op welke partij in elke gemeente de eerste plaats in de kiesuitslag van 2019 (kamer) bekleedt is daarbij ontnuchterend en doet wellicht sommigen naar adem happen. Best om de werkelijkheid onder ogen te zien en na te gaan welke instrumenten men heeft om politiek weerwerk te bieden.

Hieronder de gemeentekaartjes voor elke partij apart, te beginnen met Vlaams Belang en N-VA. Het laatste kaartje, alle partijen buiten N-VA en Vlaams Belang samen geven het toch wel confronterende spiegelbeeld van de eerste kaart met N-VA of Vlaams Belang op de eerste plaats (zie hierboven).

Alle kaartjes zijn langs de linken interactief en kunnen geactiveerd op internet. De behaalde percentages worden niet weergegeven, daarvoor kan men terecht in de
Tabel: Uitslagen 2018 en 2019 (1ste plaats).


Link: N-VA op de eerste plaats


Link: Vlaams Belang op de eerste plaats
 

Link: CD&V op de eerste plaats

 

Link: Open-VLD op de eerste plaats
 

Link: sp.a op de eerste plaats
 

Link: Groen op de eerste plaats

Maar goed dat er nog de Christen Democraten zijn, die niet, zoals in 1933, zich verbinden aan Extreem-Rechts. Hopelijk nemen de arbeidersbeweging en alle onderdelen van de 'katholieke' economische macht in de CD&V het nu over en kuisen ze het voorgestelde startprogramma van de informateur ten gronde uit.

Jan Hertogen, socioloog