Socio-demografisch profiel van Sint-Jans-Molenbeek en de 'Smart Cities' van gelijke grootte in BelgiŽ
†† Rang in de "Smart cities" BelgiŽ Ö 1 2 3 4 5 8
Gemeenten Molen- Hasselt Namen Leuven Meche- Genk Se-
beek       len   raing
1. Bevolking (2015) 95.576 76.331 110.646 98.376 83.975 65.463 63.972
†††††† Evolutie 1970-2000 4,10% 14,90% 10,10% 1,90% -6,10% 8,50% -10,90%
†††††† Evolutie 2000-2015 34,20% 12,20% 5,00% 11,80% 11,30% 4,20% 5,60%
†††††† Evolutie 2010-2015 8,40% 4,50% 1,60% 3,10% 3,70% 1,10% 2,00%
†† 2. Gemiddelde leeftijd 35 44 42 40 40 41 41
†† 3. Verhouding -15 jarigen op 65+ 2,1 0,7 0,8 0,9 1,1 0,9 1
††††††† % -15 25% 14% 16% 15% 19% 17% 18%
†††††††† % 65+ 12% 21% 19% 16% 17% 18% 18%
†† 4. Saldo op de generatiewisseling 40% -33% -10% 1% -7% -15% -8%
†††††††† % 10-24 jarigen 20% 15% 18% 17% 17% 18% 18%
†††††††† % 50-64 jarigen 14% 22% 20% 17% 18% 21% 19%
5. % Nieuwkomers 1989-2015 tav bev. 1989 57% 10% 10% 22% 17% 7% 7%
6. % Verhuissaldo 1989-2015 tav bev. 1989 -36% 5% -4% -17% -6% -13% -2%
7. Inkomens (2013) - Netto na belasting 8.288 14.359 12.937 14.134 13.380 12.135 10.945
††††† Gemid. inkomen voor belasting 10.069 19.106 17.170 19.654 17.907 15.227 13.539
††††† Gemid. gemeentebelasting 126 329 310 381 309 203 201
††††† Evolutie nettoinkomen op 5 jaar 4,50% 11,70% 11,60% 11,30% 10,70% 11,90% 10,10%
8. m2 sport- en recreatieinfrastructuur 1,7 26 10,9 9,4 12,5 61 4,2
††††† m2 recreatie/sport buiten/bewoner 1,2 14,4 3,8 2,8 6 31,1 1,9
††††† m2 recreatie/sport binnen/bewoner 0,4 11,6 7 6,6 6,5 29,9 2,3
9. Woningen gebouwd voor 1970 (2011) 72% 46% 67% 62% 69% 54% 77%
††††† % woningen zonder domicilie 15% 12% 13% 25% 13% 7% 9%
††††† % huurders in woningen 63% 33% 45% 48% 36% 32% 45%
††††† % woningen zonder centrale verwarm. 6% 6% 9% 7% 17% 5% 23%
10. Vreemde Herkomst (2014, Rijksregister) 81% 18% 25% 28% 30% 56% 48%
†††††† % Vreemdelingen 28% 6% 8% 16% 10% 12% 15%
†††††† % Belgen van vreemde herkomst 73% 13% 19% 15% 23% 49% 39%
††††† % 18+ vreemde herkomst 2012 73% 7% 22% 25% 23% 52% 43%
††††† % 18+ vreemde herkomst 2018 80% 8% 25% 29% 28% 54% 48%
11. % Marokkaanse migratieachtergrond 40% 2% 2% 2% 15% 6% 3%
†††††† % Turkse migratieachtergrond 4% 2% 1% 2% 2% 15% 4%
†††††† % Italiaanse migratieachtergrond 6% 1% 3% 3% 1% 14% 21%
12. % Moslims (2015) - voortgaande op npdata 41% 5% 4% 7% 15% 16% 8%
13. Aantal inwoners 15-64 jaar naar activiteit 59.846 50.162 72.948 67.581 53.182 40.951 43.274
†††††† % Werkenden 43% 66% 57% 64% 65% 56% 48%
†††††††††† - % bewoners 15-64 die er ook werken 5% 25% 26% 26% 19% 24% 13%
†††††††††† -% bewoners die buiten de gem. werken 31% 30% 23% 30% 38% 25% 30%
†††††††††† - % Zelfstandigen in de gemeente 7% 11% 8% 8% 7% 8% 5%
†††††† % Werklozen 19% 6% 11% 5% 7% 8% 16%
†††††† % Niet-actieven 34% 29% 33% 32% 28% 35% 36%
14. Pendel-in tav wie er woont en ook werkt 7,1 2,8 2,1 2,9 3,2 2,5 2,2
15. % Zelfstandigen op woon+werkend in gem. 58% 30% 23% 22% 28% 23% 25%
16. % Werkenden bij 15-24 jarigen (2012) 20% 29% 24% 25% 30% 28% 23%
†††††† % werklozen bij 15-24 jarigen 14% 7% 12% 5% 8% 10% 17%
†††††† % niet-actieven bij 15-24 jarigen 66% 64% 65% 70% 61% 62% 60%
†††††† Werkloosheidsgraad: werkl./(wkd+werkl.) 41% 19% 33% 17% 22% 27% 43%
17.Werkend bij cultuur, sport, recr./1.000 inw. 0,4 1,4 2,2 2,7 1,3 2,2 0,8
†††††† Politie wonend in gemeente/1.000 inw. 1,7 3,1 3,6 1,9 2,1 2,9 2,9
†††††† % Politie wonend op werkend in gew./1.000 33% 115% 132% 69% 79% 107% 92%
18. % Leefloners op de bevolking (2014) 4,20% 0,40% 2,20% 0,70% 0,80% 0,40% 2,50%
††††††† Volledige leefloners 3,10% 0,30% 1,60% 0,50% 0,50% 0,30% 1,80%
††††††† Gedeeltelijke leefloners 1,10% 0,10% 0,60% 0,20% 0,30% 0,10% 0,70%
19. Aantal in wachtregister asiel/1.000 inw. 16 2 7 2 4 1 7
20. Criminaliteitsgraad (2014) 9,3 10,4 10,1 16,4 10,6 9,2 13,1
†††††† Criminaliteitsgraad + (Tr, pdl, sp., st.) 9,1 8,8 8,3 11,2 8,2 8,6 13
†††††† Evolutie in % tav 2000 -27% -9% -23% 24% -26% 2% 14%
†††††† Evolutie in % tav 2010 -25% -7% -8% 0% -24% 9% 7%
†††††† Evolutie in % tav 2013 -11% -13% -4% -9% -11% -2% -1%