Vreemde afkomst, moslim Antwerpen,  Brussel 90-05-(2020)
   Bevolking  Vreemde-lingen Nieuwe Belgen  Vreemde afkomst Moslims (1)
Antwerpen             
1990 470.349 10,7% 1,9% 12,5% 8,9%
2005 457.749 12,0% 17,6% 29,6% 16,6%
2020(1) 460.000 16,0% 26,4% 42,4% 23,8%
Brussel               
1990 964.385 27,8% 5,4% 4,4% 13,7%
2005 1.006.749 26,3% 30,2% 56,5% 25,5%
2020(1) 1.100.000 26,0% 49,0% 75,0% 33,8%
(1) Gelijke evolutie als van vreemde afkomst 2005-2020